Stymulowanie percepcji słuchowej – scenariusz grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 czerwca 2017 roku.

 

Temat zajęć: Stymulowanie percepcji słuchowej.

Data: 01.06.2017r.

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce zajęć: sala lekcyjna

Osoba prowadząca: Renata Oszust

 

Cele główne:
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz procesów słuchowych;
 • zaspokajanie potrzeby ekspresji, emocji i zabawy.

 

Cele szczegółowe:

Uczestnik

 • poznaje proste instrumenty muzyczne i wydawane przez nie dźwięki;
 • doskonali umiejętność lokalizowania źródła dźwięku;
 • naśladuje ruchy wykonywane przez nauczyciela;
 • rozwija motorykę małą poprzez manipulacje instrumentami i przedmiotami wydającymi dźwięk;
 • skupia uwagę na odbiorze bodźców słuchowych odtwarzanych z telefonu.

 

Formy pracy: praca indywidualna, praca z całą grupą.

Metody pracy: zabawowo-naśladowcza, stymulacji zmysłów, oglądowa, elementy muzykoterapii.

Pomoce do zajęć: instrumenty muzyczne (cymbałki, trójkąt, bębenek, marakasy, dzwonki), kij deszczowy, celofan, balon z ziarnami, grzechotki, pojemniki wypełnione ryżem i kaszą, ręcznie wykonane instrumenty, telefon z dźwiękami.

Rola nauczyciela: aktywizuje, pomaga, zachęca i motywuje do działania.

Rola uczestnika: na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach.

 

Przebieg zajęć
 1. Powitanie – podanie ręki uczestnikom zajęć.
 2. Obserwacja instrumentów muzycznych – uczestnicy obserwują pokazywane przez nauczyciela instrumenty muzyczne (cymbałki, trójkąt, bębenek, marakasy, dzwonki).
 3. Poznawanie dźwięków instrumentów muzycznych – nauczyciel demonstruje uczestnikom zajęć dźwięki wszystkich instrumentów muzycznych (cymbałki, trójkąt, bębenek, marakasy, dzwonki).
 4. Manipulowanie instrumentami i próby wydobywania dźwięków – uczestnicy samodzielnie wybierają rozłożone na dywanie instrumenty muzyczne; samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wydobywają dźwięki z instrumentów muzycznych, manipulują nimi.
 5. Poznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty – nauczyciel demonstruje uczestnikom zajęć jakie dźwięki wydają rozłożone na dywanie przedmioty (balon z ziarnami, kij deszczowy, celafon, grzechotki, pojemniki z ziarnami, ręcznie wykonane instrumenty).
 6. Lokalizowanie źródła dźwięku – uczestnicy zajęć odwracają się w kierunku źródła dźwięku wydawanego przez nauczyciela za pomocą instrumentów muzycznych lub innych przedmiotów wydających dźwięk.
 7. Dźwięki odtwarzane z telefonu – uczestnicy zajęć słuchają dźwięków wydawanych przez wybrane instrumenty muzyczne odtwarzane za pomocą telefonu.
 8. Pożegnanie – pożegnanie się z uczestnikami zajęć, podanie ręki.

 

Autor: Renata Oszust

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz