Scenariusz zajęć realizowanych Metodą Ośrodków Pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 lipca 2018 roku.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH METODĄ OŚRODKÓW PRACY

dla uczniów klasy III z niepełnosprawnością intelektualną

Data przeprowadzenia zajęć:

Temat ośrodka tygodniowego: Przygotowuję się do zimy
Temat ośrodka dziennego: Ja i jesienna pogoda

Cele ogólne

a) rewalidacyjne

 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Doskonalenie funkcji ruchowych, wzrokowych, słuchowych
 • Doskonalenie umiejętności naśladownictwa

b) wychowawcze

 • Doskonalenie komunikacji między uczniami a nauczycielem
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad
 • Kształtowanie systematyczności i punktualności

c) dydaktyczne

 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów do 5
 • Poszerzanie wiadomości na temat jesieni

Cele szczegółowe

a) rewalidacyjne

Uczeń:

 • Ćwiczy aparat artykulacyjny podczas śpiewania piosenki
 • Naśladuje odpowiednio ruchy Nauczyciela podczas tańczenia „Kaczuszki”
 • Słucha uważnie odtwarzanej piosenki oraz tekstu o pani Jesieni
 • Porusza się w rytm muzyki
 • Precyzyjnie posługuje się przyborami szkolnymi
 • Precyzyjnie przewleka sznurówkę przez otwory wycięte w liściach

b) wychowawcze

Uczeń:

 • Wykonuje polecenia nauczyciela
 • Odpowiada zapytany
 • Wita się odpowiednio z nauczycielem i rówieśnikami

c) dydaktyczne

Uczeń:

 • Dopasowuje cyfrę do ilości elementów w zbiorze
 • Posługuje się przyborami szkolnymi zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Dodaje i odejmuje wybrane przykłady w zakresie 5
 • Wymienia rodzaje zjawisk przyrodniczych występujących na jesień
 • Układa puzzle według podanego wzoru

Metody: /wg Wincentego Okonia/

a) praktycznego działania

 • Opowiadanie „Szal Pani Jesieni”

b) waloryzacyjne

 • Śpiewanie i słuchanie piosenki, zabawa ruchowa „Jesienny wiatr”, robienie „Szala dla
  Pani Jesieni”

c) samodzielnego dochodzenia do wiedzy

 • Gra dydaktyczna (puzzle)

d) asymilacji wiedzy

 • Opis
 • Pogadanka
 • Objaśnienie

Formy pracy:

 • Indywidualna jednolita i zróżnicowana
 • Zbiorowa jednolita

Środki dydaktyczne:

płyta CD z piosenką „Jarzębinowa piosenka”, odtwarzacz CD, tekst opowiadania „Szal Pani Jesieni”, papierowe talerzyki, liście z papieru kolorowego, etykiety przedstawiające jesienną pogodę, tekst zagadki, parasol, puzzle – parasol, kolorowanka matematyczna, karty pracy z zadaniami matematycznymi, liście z kolorowego papieru, sznurówki lub wstążki, pompony wykonane z kolorowej bibuły, czerwone, czerwono – czarne oraz czarne serca.

I ZAJĘCIA WSTĘPNE

1. Powitanie

 • Nauczyciel prowadzący proponuje Uczniom na powitanie zaśpiewanie piosenki z pokazywaniem pt. „Kaczuszka”. Wszyscy ustawiają się w kręgu. Nauczyciel intonuje piosenkę i pokazuje odpowiedni ruch, Uczniowie naśladują.
 • Następnie Nauczyciel wita się z Uczniami słowami:
  – Nowy dzień dziś zaczynamy
  Wszystkich wkoło pozdrawiamy
  Jeśli z nami (imię Ucznia) jest
  Niech wykona jakiś gest.
  (Lub ) Witaj (imię ucznia) /x2
  Jak się masz? /x2
  Bardzo Cię lubimy /x2
  Bądź wśród nas. /x2

2. Ustalenie daty i stanu pogody

Nauczyciel pyta:
– Jaki jest dziś dzień?
– Jaki dzień był wczoraj?
– Jaki dzień będzie jutro?

Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie kolejnych dni tygodnia. Proponuje im naukę krótkiego wierszyka:„Siedem dni ma tydzień cały,
o tym wie już Tomek mały.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota
I niedzielę gdy dodamy, to w komplecie tydzień mamy”.

Następnie zadaje pytanie dotyczące pory roku:
– Jaka jest teraz pora roku?
– Jak ubieramy się na jesień?
Uczniowie podchodzą do okna i obserwują pogodę. Następnie wracają do ławek i zapisują po śladzie dzień tygodnia i rysują pogodę.

3. Sprawdzenie obecności

Nauczyciel prosi Uczniów o podejście do tablicy i zaznaczenie swojej obecności niebieskim kółeczkiem. Gdy wszyscy uczniowie zaznaczą obecność, Nauczyciel pyta:
– Kto jest dzisiaj obecny?
– Kogo dzisiaj nie ma?
– Ilu jest chłopców?
– Ile jest dziewczynek?
– Ile jest wszystkich?

4. Ustalenie tematu i celu zajęć

Nauczyciel odtwarza Uczniom piosenkę pt. „Jarzębinowa piosenka”.
Las się cały mieni, złoci i czerwieni
Czary to jesieni x2
Koral, koral, sznur korali la la la
Koral, koral, sznur korali
Koral jarzębina da!

Zadaniem Uczniów jest uważne słuchanie. Nauczyciel odtwarza piosenkę dwa razy. Następnie zadaje Uczniom pytania:
– Jaka pora roku występuje w piosence?
– Co się dzieje z drzewami w lesie na jesień?
– Jakie drzewo występuje w piosence?
– Co może dać jarzębina? 

Następnie Nauczyciel mówi, że na dzisiejszych zajęciach będą rozmawiać o jesieni oraz jesiennej pogodzie.

II PRACA POZNAWCZA – OBSERWACJA, KOJARZENIE

1. Opowiadanie „Szal Pani Jesieni”– opracowanie na podstawie utworu E. Ostrowskiej.

Po ustaleniu tematu zajęć Nauczyciel zaprasza Uczniów na dywan i proponuje im zabawę pt. „Szal Pani Jesieni”. Każdy Uczeń otrzymuje talerzyk, na którym znajduje się osiem liści. Nauczycielka czyta opowiadanie fragmentami. Uczniowie układają, dokładają, ujmują liście zgodnie z treścią utworu oraz przeliczają je po każdej zmianie.

1.Barwne liście wiatr gdzieś niesie. Pod drzewami chodzi Jesień.
Chodzi Jesień zadumana. Już mnie rosy ziębią z rana.

Wkrótce przyjdą chłody, deszcze, a tu szala nie mam jeszcze.
Wiem, co zrobię! Zaraz Jesień nazbierała liści pięć
i z pomysłu swego rada w równy rządek je układa.

Nauczyciel mówi: I wy również zabawcie się z panią Jesienią. Weźcie 5 liści i ułóżcie je równo jeden obok drugiego. Pokażcie na palcach ile macie liści. Następnie Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.

2. Truś zajączek przysiadł w trawie. Patrzył bystro i ciekawie.
– Szal za krótki – pisnął.- Szkoda! Muszę jeden listek dodać,
bo wiem przecież doskonale, że są modne dłuższe szale.
Nauczyciel pyta Uczniów:
– Co zrobił zajączek?
– Ile liści jest w szalu?

3. Wiewióreczka stroszy kitkę. – Po co kłaść tu liście brzydkie?
O! Ten mi się nie podoba, tamten zeschły – wyrzuć oba!
Ile teraz ci zostanie? Licz… ja biegnę na śniadanie!
Nauczyciel sprawdza czy Uczniowie odjęli dwa liście.

4. Przyfrunęły dwa wróbelki, każdy przyniósł liść niewielki.
Już prezenty swoje kładą. Jesień woła: – Co za radość! –
I uśmiecha się złociście: – Znów mam więcej o dwa liście.
Nauczyciel pyta:
– Co się stało?
– Ile jest teraz liści w szalu pani Jesieni?
Na koniec Nauczyciel chwali dobrze ułożone przez Uczniów „szale pani Jesieni”.

2. Pogadanka o jesiennej pogodzie

Nauczyciel pyta Uczniów jaka pogoda może występować na jesień. Dla zobrazowania jesiennej pogody posługuje się etykietami, przedstawiającymi możliwy stan jesiennej pogody.
Następnie czyta Uczniom zagadkę:
„Na kijku daszek, ubranie chroni nasze,
i to Wam powiem jeszcze,
że chroni je przed deszczem”.

Po udzieleniu przez Uczniów poprawnej odpowiedzi, Nauczyciel podaje Uczniom parasol, z którym mogą się zapoznać. Następnie Nauczyciel demonstruje sposób rozkładania parasola, po czym proponuje Uczniom, aby spróbowali rozłożyć parasol sami.

3. Puzzle – parasol

Nauczyciel prosi Uczniów, aby usiedli w ławkach. Następnie rozdaje Uczniom po jednej kopercie, w której znajduje się wzór obrazka, przedstawiający parasol oraz jego pocięty na trzy części odpowiednik. Zadaniem Uczniów jest ułożenie puzzli oraz wklejenie ich do zeszytu.

4. Kolorowanka matematyczna

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, na których znajduje się sylweta parasola. Zadaniem uczniów jest pokolorowanie obrazka według instrukcji. Każdej liczbie odpowiada jeden kolor.

5. Karty pracy z zadaniami matematycznym

Nauczyciel rozdaje Uczniom karty pracy z zadaniami matematycznymi. Zadaniem Uczniów jest przeliczenie poszczególnych rodzajów liści i połączenie ich z odpowiadającą im liczbą. Z kolei drugim zadaniem Uczniów jest pokolorowanie na obrazku tylko żołędzi i ich policzenie.

III EKSPRESJA

1. „Szal dla Pani Jesieni”

 • Nauczyciel zachęca Uczniów do ponownego ułożenia „szala”, lecz nie na dywanie, a na sznurówce – wówczas szal z liści się nie rozsypie. W tym celu rozdaje Uczniom liście wycięte z kolorowego papieru oraz sznurówki. Następnie demonstruje Uczniom sposób nawlekania liści na sznurówkę, zwraca im uwagę na przeciąganie sznurówki przez obie dziurki, przewlekając raz z dołu, raz z góry. Uczniowie sami decydują o układzie kolorystycznym liści. W trakcie ich pracy Nauczyciel prosi o przeliczenie liści znajdujących się na sznurówce, o wyróżnienie i nazwanie kolorów liści w swoim szalu, porównanie ich ilości, określenie, których jest więcej, a których mniej.
 • Nauczyciel wybiera jednego Ucznia, który będzie wiatrem. Uczeń ten otrzymuje pocięte paski bibuły (pompony), pozostali Uczniowie są listkami. Uczniowie poruszają się po sali, pomiędzy nimi biega „wiatr”, szeleszcząc bibułkami z różnym natężeniem. Gdy wiatr ucichnie, Uczniowie – listki powoli opadają i siadają na dywanie. Zabawa trwa do momentu, aż każdy Uczeń sprawdzi się w roli „wiatru”.

IV ZAJĘCIA KOŃCOWE

1. Podsumowanie, ocena pracy i zachowania Uczniów

Nauczyciel podsumowuje zajęcia, dziękuje Uczniom za pracę. Nauczyciel ocenia pracę i zachowanie Uczniów podczas trwania zajęć poprzez przydzielenie im serc wyciętych z papieru kolorowego. Serca czerwone wędrują do tych Uczniów, którzy pracowali najlepiej na zajęciach, czerwono – czarne dla Uczniów, którzy pracowali na zajęciach dobrze, ale ich zachowanie nie było odpowiednie oraz serca czarne dla Uczniów, którzy nienajlepiej pracowali i zachowywali się nieodpowiednio.

 

Opracowanie: Anna Domagalska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz