Scenariusz warsztatów przyrodniczo-plastycznych dla wychowanków SOSW

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 maja 2019 roku.

Temat: Pomagamy ptakom przetrwać zimę

 

Czas zajęć: 90 minut

Uczestnicy warsztatów: zróżnicowana wiekowo grupa wychowanków SOSW – uczestników półkolonii zimowych – 30 osób podzielonych na 6 grup

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków
 • uwrażliwianie dzieci na trudne warunki życia ptaków zimą
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • integracja grupy

Cele szczegółowe

Uczestnik:

 • za pomocą dotyku rozpoznaje pióra
 • rozpoznaje i nazywa wróbla, sikorkę, szczygła, jemiołuszkę, srokę, gołębia
 • odczytuje zapisaną przy pomocy szyfru nazwę ptaka
 • rozpoznaje i nazywa pokarm, którym żywią się ptaki
 • wskazuje ptaki mięsożerne, które odleciały na zimę
 • za pomocą zmysłu smaku rozpoznaje wybrane pokarmy
 • odtwarza na podstawie ilustracji wygląd wybranych ptaków
 • wykleja różnymi materiałami kontury karmnika i ptaków
 • potrafi zgodnie współpracować w grupie

Metody:

 • podające: pogadanka
 • eksponujące: pokaz
 • praktyczne: ćwiczenia produkcyjne

Forma:

 • zbiorowa: w grupach i z wszystkimi uczestnikami

Środki wspomagające:

fotografie ptaków, układanki z wizerunkami ptaków, zaszyfrowane nazwy ptaków, kolorystyczny klucz do szyfru, zdjęcia ptasich przysmaków, pióra, ziarna zbóż, pestki dyni i słonecznika, jabłka, plasterki kiełbasy, arkusze bristolu z konturami karmnika, szablony ptaków, patyczki po lodach, farby, papier kolorowy, nożyczki, klej

Przebieg zajęć

1. Powitanie uczestników.

2. Zaproszenie ochotnika do rozpoznania przedmiotu w pudełku (pióra).

– Wybór zwierzęcia (ilustracje przedstawiają rybę, gołębia i kota), które ma ciało pokryte piórami.

– Ustalenie tematu zajęć.

3. Pogadanka na temat sytuacji ptaków zimą i potrzebie ich dokarmiania.

4. Każda z grup otrzymuje koszulkę z ponumerowanymi w kopertach zadaniami do wykonania. Wspólne układanie z rozsypanki i przyklejanie zdjęcia ptaka (pocięte na kawałki zdjęcia wróbla, sikorki, szczygła, jemiołuszki, sroki, gołębia).

5. Odszyfrowanie zapisanej przy pomocy szyfru kolorystycznego nazwy ptaka i prezentacja ptaków przez grupy.

6. Zaproszenie ochotników do degustacji plasterków jabłka i plasterków kiełbasy. Rozpoznanie po smaku danego pokarmu. Ustalenie, do jakiej grupy pokarmów można je przypisać (owoce, mięso, pieczywo).

7. Ustalenie ptasiego menu – rozpoznawanie pokarmów na ilustracjach (żaba, jarzębina, oset, mucha, ziarna pszenicy, słonina), wybór ulubionych przez danego ptaka smakołyków (ptaki: wróbel, bocian, szczygieł, jaskółka, jemiołuszka, sikorka).

8. Konsekwencje ptasiej diety – wybór mięsożernych ptaków, które odlatują na zimę do ciepłych krajów.

9. Obserwacja i organoleptyczne badanie ptasich przysmaków (mieszanka ziaren, degustacja ziaren słonecznika i pestek dyni).

10. Wyklejanie w grupach na arkuszu bristolu karmników oraz sylwetek ptaków (przy pomocy papieru, piór, patyków po lodach, waty, ziaren, szablonów ptaków).

11. Prezentacja prac wykonanych przez grupy.

12. Podsumowanie i podziękowanie uczestnikom za udział w zajęciach.

 

Autor: Joanna Masłowska – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz