Scenariusz zajęć edukacyjnych dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 grudnia 2017 roku.

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Temat: Dzień zdrowej żywności

Prowadzący: Izabela Leszek

Miejsce i czas realizacji zajęć

Nazwa placówki: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Tęcza” Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu

Data realizacji zajęć: 13.12. 2017 r.

Czas trwania zajęć: 60 minut

Cel główny zajęć: Zapoznanie dzieci  z zasadami zdrowego odżywiania się.

Cele operacyjne

Wiadomości:

 • potrafi nazwać wybrane przez nauczyciela produkty
 • wskazuje produkty na piramidzie żywieniowej
 • segreguje żywność na zdrową i niezdrową

Umiejętności:

 • prawidłowo reaguje na umówione sygnały
 • mobilizuje uwagę  podczas aktywności
 • wykonuje prostą potrawę według wskazówek nauczyciela
 • współdziała w grupie rówieśniczej

Metody/techniki pracy:

 • pokazowa
 • praktycznego działania
 • aktywnego słuchania muzyki – B. Strauss
 • plastyczna (technika łączona – plakat)

Formy pracy: grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne:

 • laminowana plansza, puzzle – piramida zdrowego odżywiania się.
 • laminowane ilustracje produktów żywnościowych.
 • wybrane utwory muzyczne B. Strauss.
 • bristol z konturem dziecka do wspólnego wyklejenia
 • blender, jogurt naturalny, banany

 PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna

Powitanie Zabawa ze „Świeżakami” – La Raspa

Dzieci siedzą na obwodzie koła. Wykonują proste ruchy rytmiczne naśladując nauczyciela: uderzanie w kolana, klaśnięcie w dłonie i przekazanie maskotki „mam – dam”.

Część właściwa

Piramida zdrowego żywienia

Nauczyciel prezentuje ilustrację przedstawiającą piramidę zdrowego żywienia. Wymienia produkty, które należy spożywać. Dzieci układają puzzle – piramida zdrowego odżywiania.

Segregowanie żywności

Nauczyciel rozdaje dzieciom obrazki produktów żywnościowych. Zadaniem dzieci jest segregacja obrazków na zdrowe i niezdrowe produkty, poprzez umieszczenie ich w odpowiednich koszykach.

Praca plastyczna

Wyklejenie konturów dzieci wycinkami z gazet:

 1. wesoły chłopiec – zdrowa żywność,
 2. smutny chłopiec – niezdrowa żywność.

Zdrowy koktajl

Wspólne przygotowanie koktajlu, składającego się ze zdrowych produktów – banan, jogurt naturalny.

Zakończenie zajęć

Podziękowanie za udział w zajęciach. Ekspozycja wykonanych plakatów.

Ewaluacja

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców/terapeutów.

 

Opracowała: mgr Izabela Leszek

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – Portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz