Scenariusz zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – utrwalenie wiadomości o owocach

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 marca 2018 roku.

Scenariusz zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną realizowany

podczas zajęć rewalidacyjnych

Temat: Doskonalenie czynności samoobsługowych i koordynacji wzrokowo – ruchowej, stymulacja polisensoryczna, utrwalenie wiadomości o owocach.

Uczestnicy: uczniowie wraz z wychowawcą

Cele:
– utrwalanie znajomości owoców
– doskonalenie percepcji wzrokowej i pamięci
– usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– usprawnienie ruchów z zakresu motoryki małej
– wydłużenie czasu uwagi na działaniu celowym
– stymulacja wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku
– doskonalenie czynności samoobsługowych
– kształtowanie kulturalnych nawyków podczas zajęć

Metody: stymulacji polisensorycznej obejmującej wzrok, słuch, węch, dotyk, smak; metoda F. Affolter, ćwiczenia praktyczne, demonstrowanie naturalnych eksponatów; praca z komputerem

Forma zajęć: grupowa

Środki dydaktyczne: płyta z programem o owocach, sztuczne i prawdziwe owoce, miska z wodą, ręcznik papierowy, talerzyki plastikowe, talerzyki papierowe, sztućce, plastelina, czarny mazak

Przebieg zajęć

1. Powitanie.
2. Czynności higieniczne.
3. Zapoznanie z tematyką zajęć.
4. Oglądanie filmu o owocach na komputerze i jednoczesne dotykanie i oglądanie owoców sztucznych.
5. Oglądanie i dotykanie owoców prawdziwych, wąchanie ich; wyraźne nazywanie owoców przez nauczyciela.
6. Przygotowanie miski z wodą, włożenie do niej owoców, mycie owoców, wycieranie ich ręcznikiem papierowym i ułożenie na talerzykach.
7. Uprzątnięcie miski z wodą.
8. Dotykanie owoców, oglądanie ich kształtów, wąchanie ich.
9. Obieranie owoców ze skórki, smakowanie, wąchanie, układanie na talerzykach.
10. Smakowanie owoców za pomocą sztućców.
11. Uprzątnięcie talerzyków z owocami, umycie sztućców, talerzyków i rąk.
12. Narysowanie przez nauczyciela kształtu owocu na talerzyku papierowym.
13. Wylepianie plasteliną narysowanego owocu na papierowym talerzyku.
14. Porządkowanie miejsca pracy.
15. Zakończenie zajęć.

Scenariusz zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną opracowała Anna Płoskonka – Olszewska

Materiał nadesłany rzez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz