Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – Kolorowy motyl

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 maja 2020 roku.

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie IV-VIII

Temat ośrodka tygodniowego: Wiosna na łące

Temat zajęć: Kolorowy motyl

Cele ogólne:

zapoznanie uczniów z cyklem rozwojowym motyli

Cele szczegółowe – dziecko potrafi:

 • wskazać i nazwać zwierzęta i owady żyjące na łące
 • czytać globalnie
 • dopasować drugą połowę motyla
 • tworzyć zbiory równoliczne z motyli i kwiatów
 • nazywać kolory
 • porównywać liczebność zbiorów
 • tańczyć w rytm muzyki
 • wykonywać mandale z zachowaniem symetrii
 • cieszyć się z wykonanej czynności
 • dbać o porządek w miejscu pracy

Pomoce:

chusta Klanzy, makieta łąki, rysunek z ukrytymi owadami i zwierzętami, które można spotkać na łące, ilustracje biedronki, żaby, motyla, napisy (biedronka, żaba, motyl), ilustracje przedstawiające postać motyla poprzecinane na pół, koperty z kolorowymi motylami, magnetofon, płyta CD, kolorowe chusty, mandale motyli, kredki, pastele, farby

Metody:

Oparte na obserwacji:

 • żywy okaz motyla, ilustracje: żaby, biedronki, motyli

Oparte na słowie:

 • teksty informacyjne na temat powstawania i odżywiania motyli
 • globalne odczytywanie wyrazów

Oparte na praktycznym działaniu:

 • odnajdowanie owadów i zwierząt na ilustracjach
 • dobieranie drugiej połowy motyla
 • tworzenie zbiorów równolicznych
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • wykonywanie mandali motyla

Przebieg zajęć:

Ukazanie celu pracy, wzbudzenie zainteresowania

1. Wyszukiwanie na ilustracji zwierząt, owadów, które można spotkać na łące (o których była mowa na wcześniejszych lekcjach)

2. Przeczytanie informacji na temat motyla

Motyl jest jednym z najpiękniejszych owadów. Ma dwie pary skrzydeł. Skrzydła motyli są bardzo barwne, żeby nie było widać ich wśród kwiatów. Motyle żywią się nektarem kwiatów. Dlatego najczęściej można spotkać je na łące, w ogrodzie, wszędzie tam, gdzie jest dużo kwiatów. Dzięki czułkom umieszczonym na głowie, rozpoznają zapachy.

3. Przedstawienie stadium rozwoju motyla

 • samica motyla składa jaja na liściu
 • z jaja powstaje gąsienica
 • gąsienica zawija się w kokon (powstaje poczwarka)
 • w kokonie z poczwarki powstaje motyl, który rozrywa kokon i powstaje motyl

Praca poznawcza

1. Obserwacja całościowa dowolna

 • pokazanie żywego okazu motyla
 • pokazanie ilustracji przedstawiającej powstawanie motyla
 • nazywanie motyli

2. Obserwacja ukierunkowana

 • umieszczenie na tablicy ilustracji: żaby, biedronki, motyla
 • dobieranie napisów pod ilustrację
 • czytanie globalne
 • rozdanie kopert z połówką motyla, odszukiwanie drugiej połowy
 • wprowadzenie pojęcia symetrii (porównywanie połówek motyla)

3. Zabawa ruchowa „Taniec motyli”

Uczniowie wybierają sobie chustę i tańczą w rytm muzyki, powiewając nad głową chustami (zamieniają się w motyle), gdy muzyka cichnie, przysiadają na kwiatach (kucają).

4. Ćwiczenia matematyczne

Nauczycielka rozdaje koperty, w których znajdują się różnokolorowe kwiaty (ilość dostosowana do umiejętności ucznia). Na chuście przed uczniami leżą motyle. Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie 1 kwiatkowi 1 motyla. Następnie uczniowie porównują swoje zbiory, przeliczają je i dopasowują cyfrę.

5. Ekspresja

 • Wyjaśnienie dzieciom, co będą robiły w dalszej części zajęć. Zapoznanie z techniką wykonania mandali „Motyl” (rysunek w kole)
 • Rozdanie (kół) mandali z konturem motyla, kredek, pasteli, farb…
 • Wykonanie prac plastycznych – malowanie z uwzględnieniem zasady symetrii
 • Wystawa prac
 • Samoocena

Zajęcia końcowe

 1. Podsumowanie wiadomości
 2. Ocena całodniowej pracy uczniów
 3. Ocena pracy dyżurnych
 4. Uporządkowanie miejsca pracy

Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością opracowała: Małgorzata Nowak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz