Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Nowalijki

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 stycznia 2021 roku.

Scenariusz zajęć edukacyjnych przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym II etap edukacyjny

Ośrodek tygodniowy: Pierwsze warzywa.

Ośrodek dzienny: Nowalijki.

Czas trwania zajęć:

4 godz. lekcyjne

Cele główne:

 • poznanie pojęcia nowalijki
 • poznanie wybranych warzyw (szczypior, sałata, rzodkiewka, ogórek, burak)

Cele operacyjne – uczeń:

 • rozpoznaje wybrane warzywa i nazywa je
 • nabywa umiejętność różnicowania warzyw pod względem wielkości, kształtu i koloru
 • posiada umiejętność prawidłowego układania odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące omawianego tematu
 • prawidłowo kojarzy zapoznany materiał
 • zna zasady zachowania obowiązujące podczas używania noża

Metody pracy:

 • Metoda Ośrodków Pracy
 • słowna: pogadanka, dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne: magiczny kosz
 • poglądowa: obserwacja, prezentacja ilustracji

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • tablica obecności
 • kalendarz
 • termometr
 • zegar
 • hasło dnia – tabliczki
 • czytanka
 • ilustracje warzyw
 • etykiety z nazwami warzyw
 • świeże warzywa
 • nożyk
 • kosz na owoce

1. Zajęcia wstępne

 • Wspólne powitanie

Nauczyciel wita się z uczniami, swobodna rozmowa dotycząca wspomnień dnia poprzedniego.

 • Sprawdzanie obecności

Nauczyciel odczytuje imiona i nazwiska uczniów. Uczniowie zaznaczają obecność.

 • Rozmowa

Wspólne ustalenie panującej pogody, pory roku (obserwowanie pogody za oknem) oraz charakterystycznych dla niej warunków pogodowych, temperatury, daty.

 • Wprowadzenie do tematu zajęć

Uczniowie układają hasło wg kolejności liczb, odczytują powstały temat dnia.

2. Obserwacja

 • Tekst, uczniowie czytają tekst Nowalijki

Próba określenia znaczenia pojęcia nowalijki. Krótka notatka.

 • Nauczyciel prezentuje uczniom warzywa i omawia je
 • Poznawanie owoców „Magiczny kosz”

Każdy z uczniów wybiera dane warzywo (z zawiązanymi oczami), po czym na polecenia nauczyciela wącha go, dotyka, smakuje, manipuluje, próbuje odgadnąć, jakie to warzywo.

 • Co kryją owoce?

Nauczyciel/uczeń przecina nożykiem warzywo, pokazuje dzieciom skórkę, nasiona. Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat różnic i podobieństw warzyw. Określenie cech warzyw.

3. Kojarzenie

 • Pomieszane warzywa

Nauczyciel prezentuje uczniom kosz z zebranymi wcześniej warzywami. Dzieci rozpoznają i nazywają warzywa, które się w nim znajdują. Segregują je według rodzaju, wielkości, kształtu, kolorystyki. Liczą je i umieszczają w kąciku przyrody.

 • Czytanie całościowe nazw warzyw, dopasowywanie do ilustracji
 • Zabawa „Prawda czy Fałsz”
 • Ogórki są czerwone
 • Nowalijki to pierwsze wiosenne warzywa
 • Rzodkiewka jest zielona
 • Można jeść liście rzodkiewki
 • Sałata jest zielona
 • Warzywa są zdrowe
 • Warzywa mają dużo witamin
 • Nie trzeba jeść warzyw
 • Przed jedzeniem myjemy warzywa

4. Ekspresja

 • Ekspresja słowna „Jakie może być warzywo?”

Dzieci wybierają warzywo i kończą zdanie: Sałata jest……………. Rzodkiewka jest…………………

 • Zabawa ruchowa „Sałatka warzywna”

Dzieci siedzą w kole na krzesłach. Losują kartoniki z obrazkami warzyw. Nauczyciel mówi z jakich warzyw robi sałatkę. Wybrane dzieci wstają.

5. Zajęcia końcowe

 • Rozmowa nauczyciela z uczniami dotycząca zdobytych wiadomości i odczuć dzieci związanych z zajęciami
 • Podsumowanie

Nauczyciel krótko (słownie) podsumowuje przebieg zajęć i wyznacza zadanie domowe – Ułożenie 3 prawdziwych i fałszywych zdań dotyczących warzyw.

 • Pożegnanie

Nauczyciel żegna uczniów wręczając każdemu z nich wybrane warzywo.

Autor: Agnieszka Zielińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz