Scenariusz zajęć dla wychowanków grupy rewalidacyjno-wychowawczej i ich rodziców

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 stycznia 2019 roku.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU WŁASNEGO

„SPOTKANIA PRZY KSIĄŻCE”

Rodzice i dzieci trzymają się za ręce.

 1. Temat główny: Spotkania przy książce.
 2. Temat szczegółowy: „Jaś i Małgosia” – czytanie z podziałem na role.
 3. Czas pracy: ok. 2 godz. (od 9.00 do 11.00)
 4. Dla kogo: rodzice
 5. Cel główny: integracja z rodzicami
 6. Cele szczegółowe:
 • Podopieczny umie słuchać czytanego tekstu przez różne osoby.
 • Motywowanie podopiecznego do słuchania.
 • Rodzic czyta w sposób swobodny i naturalny.
 • Zachęcanie rodzica do uczestnictwa w zajęciach.
 • Ukazanie rodzicom sposobu spędzania wolnego czasu z dzieckiem.
 • Rodzic zaspokaja potrzebę relaksacyjno-towarzyską.
 • Rodzic potrafi współdziałać w grupie.
 • Rodzic umie tworzyć dialog.
 • Rodzic potrafi ułożyć zdanie, zwracając uwagę na zdanie poprzednie.
 1. Formy – grupowa, zespołowa
 2. Metody:
 • słowne, poglądowe, praktyczne
 • pracy we współpracy
 • aktywizujące
 • integracyjne
 • pedagogika zabawy
 1. Techniki:
 • odtwarzania ról
 • drama
 1. Środki dydaktyczne:
 • karty z tekstem zał. 1
 • kartki z wyrazami zał. 2
 • rekwizyty postaci

Przebieg zajęć

ZAJĘCIA WSTĘPNE
 • Przedstawienie rodzicom planu na najbliższe spotkania.
 • Zaproponowanie miejsc siedzących w półokręgu pomiędzy podopiecznymi.
 • Kalambury – tytuł tekstu.
ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

I etap – czytanie tekstu („Jaś i Małgosia”)

 • Rozdanie kart z tekstem (załącznik nr 1).
 • Podział ról i wspólne czytanie.

II etap – tworzenie opowiadania

 • Każdy uczestnik spotkania pisze na kartce dowolne słowo, wyrażenie. Wkłada kartkę do naczynia z kartkami, gdzie znajdują się już wyrazy/wyrażenia z załącznika nr 2.
 • Po pomieszaniu kartek w naczyniu, każdy rodzic po kolei wyciąga dwie kartki i układa według nich zdanie. Zdanie następnej osoby musi łączyć się ze zdaniem poprzednika.
ZAJĘCIA KOŃCOWE
 • Przeczytanie utworzonego opowiadania.
 • Wspólne ustalenie ilustracji do niego i techniki wykonania (ilustracja ta będzie wykonywana razem z dziećmi na kolejnym spotkaniu).
 • Podziękowanie za wspólną pracę.
 • Wspólna rozmowa na temat przebiegu zajęć, samopoczucia oraz oczekiwań, co do następnych spotkań.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Autor: Joanna Kolenda

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz