Scenariusz zajęć opiekuńczo-wychowawczych – Pieczemy ciasto marchewkowe

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 maja 2023 roku.

Grupa internatowa: uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną (wzrokową i intelektualną w stopniu umiarkowanym)

Czas trwania zajęć: 2 godz.

Prowadząca: Marlena Giżycka

Temat: Zajęcia kuchenkowe – ciasto marchewkowe.

Cele ogólne:

 • stymulacja polisensoryczna,
 • umiejętność korzystania ze sprzętów kuchennych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • wzbudzenie świadomości dbania o własne zdrowie.

Cele operacyjne – uczeń:

 • zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w kuchni,
 • potrafi zmysłami rozpoznać i nazwać składniki użyte do przygotowania ciasta marchewkowego,
 • z pomocą wychowawcy potrafi odmierzyć ilości składników potrzebnych do wyrobienia ciasta,
 • potrafi za pomocą miksera wyrobić ciasto,
 • prawidłowo wykonuje polecenia wychowawcy,
 • dba o estetykę spożycia posiłku,
 • z małą pomocą zmywa naczynia użyte w kuchni.

Cele tyflopedagogiczne:

 • rozwijanie zmysłów: smaku, dotyku, węchu i słuchu,
 • rozwój małej motoryki, zwiększenie precyzji ruchów dłoni,
 • wdrażanie do samodzielności podczas prac kuchennych.

Metody pracy:

 • opisowa,
 • praktycznego działania,
 • prowadzenia rąk.

Formy pracy:

 • grupowa,
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne:

mąka, cukier, jajka, proszek do pieczenia, olej, cynamon, przyprawa do piernika, mikser, forma do pieczenia, marchewka.

Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie przez uczestników zajęć stanowiska pracy. Wyjęcie niezbędnych sprzętów kuchennych. Przygotowanie produktów.

2. Nauczyciel zapoznaje wychowanków z planem działania, odczytuje przepis i przydziela zadania.

3. Wspólne przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w kuchni.

4. Wykonanie przez uczniów przydzielonych im zadań (samodzielnie lub z pomocą wychowawcy):

 • starcie marchewki na tarce,
 • ubicie jajek za pomocą miksera, dodanie oleju i cukru,
 • dodanie suchych składników: mąki, przyprawy do piernika, proszku do pieczenia oraz cynamonu,
 • mieszanie składników za pomocą trzepaczki,
 • dodanie odciśniętej marchewki,
 • wymieszanie składników za pomocą wolnych obrotów miksera,
 • przelanie ciasta do formy,
 • ustawienie z pomocą wychowawcy odpowiedniej temperatury piekarnika,
 • wstawienie blachy do piekarnika i ustawienie czasu pieczenia,
 • umycie naczyń i porządkowanie stanowiska pracy.

5. Przypomnienie zasad estetycznego spożycia posiłków.

6. Wspólna degustacja ciasta marchewkowego.

Autor: Marlena Giżycka – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz