Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Pory roku

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 stycznia 2020 roku.

Drzewa ukazujące cztery pory roku

Przeznaczenie:

szkoła podstawowa specjalna (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie), edukacja wczesnoszkolna [1].

Temat zajęć: Rozpoznaję pory roku.

Cele ogólne:

  • rozpoznawanie i nazywanie pór roku;
  • porozumiewanie się z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

Cele szczegółowe – uczeń potrafi:

  • rozpoznawać i nazywać pory roku;
  • nazywać pory roku z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

Formy pracy:

indywidualna, zajęcia w kręgu

Metody:

aktywizujące, podające

Środki dydaktyczne:

karta pracy, klej, wierszyk, symbole PCS [2]

Przebieg zajęć

1. Czynności organizacyjne.

2. Przedstawienie uczniom tematu zajęć, np. „Co jakiś czas, cztery razy w roku, świat się zmienia. Te zmiany nazywamy porami roku. Porozmawiamy dzisiaj o porach roku”. Nauczyciel pokazuje dzieciom symbol PCS – „pory roku”.

3. Zajęcia w kręgu: nauczyciel przedstawia uczniom symbole PCS obrazujące kolejne pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę (koniecznie w takiej kolejności). Następnie tłumaczy dzieciom, że pory roku mają wpływ na to, jak zmienia się świat. Na przykład:

  • „Wiosną drzewa robią się zielone i kwitną kwiaty” – pokazuje na symbolach PCS kolor zielony oraz kwiaty jednocześnie powiązując je z symbolem „wiosna”
  • „Latem jest bardzo ciepło, dzieci mają wakacje” – pokazuje na symbolach PCS wakacje jednocześnie powiązując je z symbolem „lato”
  • „Jesienią liście spadają z drzew i często pada deszcz” – pokazuje na symbolach PCS liście i deszcz jednocześnie powiązując je z symbolem „jesień”
  • „Zimą pada śnieg i Święty Mikołaj przynosi prezenty” – pokazuje na symbolach PCS śnieg, Świętego Mikołaja i prezenty jednocześnie powiązując je z symbolem „zima”.

4. Nauczyciel jeszcze raz powtarza jakie mamy pory roku, np. „Mamy takie pory roku: wiosna, lato, jesień, zima”. Cały czas korzysta przy tym z symboli PCS.

5. Nauczyciel rozkłada przed dziećmi symbole PSC z porami roku w dowolnej kolejności. Zadaje pytania dotyczące kolejności pór roku.

6. Przejście do pracy przy stolikach. Dzieci na ławkach znajdują karty pracy (dobieranie symboli PCS do pory roku). Nauczyciel pomaga w wykonaniu karty pracy.

7. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania i pochwalenie dzieci, np. „Bardzo dobrze poradziliście sobie z wykonaniem zadania! Jestem z Was bardzo dumna”.

8. Aktywność relaksacyjna: przeczytanie dzieciom wierszyka Bożeny Formy pt. „Stroje na różne pory roku” [3].

9. Zakończenie zajęć.

Bożena Forma „Stroje na różne pory roku”

Kiedy latem na niebie

słońce jasno praży

w kąpielowym stroju

siedzę na plaży.

Kiedy mróz siarczysty

panuje na dworze

w czapce i szaliku

spacerować mogę.

Kiedy jesienią

deszcz ciągle pada

wtedy bardzo chętnie

kalosze zakładam.

Wiosną wyciągam

buty sportowe

w dresie po parku

pobiegać w nich mogę.

Zacytowałam ten wiersz w oryginalnej formie, jednak ze względu na utrwalanie kolejności występowania pór roku, sugerowałabym jego przeczytanie w kolejności: wiosna, lato, jesień, zima, czyli w kolejności strof: 4, 1, 2, 3.

Pobierz scenariusz z kartą pracy

Autor: Monika Aleksandrowicz – Czytelniczka Portalu


[1] Scenariusz zajęć został zaprojektowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.
[2] Wszystkie symbole PCS pochodzą z programu Boardmaker.
[3] http://38mp.czest.pl/myszki/wiersz-stroje-rozne-pory-roku/

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

One Comment

  1. Świetny scenariusz, dziękuję!

Dodaj komentarz