Scenariusz zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – Jesteśmy ostrożni na ulicy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 marca 2019 roku.

Scenariusz zajęć Jesteśmy ostrożni na ulicy przeznaczony jest dla  grupy przedszkolnej  – dzieci w wieku  5-9 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Dziewczynka i chłopiec przechodzą przez pasy na jezdni.

Temat: Jesteśmy ostrożni na ulicy.

Cele ogólne:         
 • poznanie w zabawie elementarnych przepisów ruchu drogowego
 • nazywanie, odróżnianie kolorów: czerwony, zielony, żółty
 Cele operacyjne:
 •  dziecko potrafi określić miejsca bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię (sygnalizacja świetlna, pasy, znak informacyjny – przejście dla pieszych)
 • dziecko rozpoznaje kolory sygnalizacji świetlnej i określa ich przeznaczenie
 • dziecko umiejętnie demonstruje poprawne przechodzenie przez jezdnię
 • dziecko integruje się z innymi dziećmi w czasie zabawy
Pomoce:
 • plansze przedstawiające przejścia dla pieszych (z sygnalizacją, bez sygnalizacji),
 • znak drogowy – przejście dla pieszych
 • indywidualne plansze przedstawiające scenki bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
 • wiersze tematyczne
 • kredki, klej
Metody:
 • podające:
  • pogadanka
  • objaśnianie
 • praktyczna
  • pokaz
  • ćwiczenia
Formy:
 • praca z całą grupą
 • praca zindywidualizowana

Przebieg zajęć

Zajęcia wstępne, wprowadzające
 1. Przywitanie z dziećmi. Elementy Porannego Kręgu.
 2. Wprowadzenie do tematu, pogadanka dotycząca bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Omówienie historyjki obrazkowej przedstawiającej próbę przejścia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Interwencja policjanta powstrzymuje ową próbę, jednocześnie policjant wskazuje miejsce bezpieczne, przeznaczone do przechodzenia przez jezdnię.
Zajęcia właściwe
 1. Przeprowadzenie rozmowy na temat miejsc, w których można przechodzić przez jezdnię, sposobu ich oznakowania:
  • pasy
  • sygnalizacja świetlna
  • znak informacyjny przejście dla pieszych.
 2. Poprawne przechodzenie przez jezdnię bez sygnalizacji świetlnej (demonstracja plansz).

Zapoznanie z wierszem „Gdy zamierzasz przejść ulicę” W. Chotomskiej.

„ Gdy zamierzasz przejść ulicę

Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą

Przez nią przejść przechodni …”

 1. Poprawne przechodzenie przez jezdnię na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną (demonstracja plansz).  Zapoznanie z wierszykiem „Światełko’’ I. Salach.

„Przez ulicę idą dzieci

Gdy zielone światło świeci.

Kiedy żółte się zapali

Uważają nawet mali,

Gdy zobaczysz zaś czerwone

Czekaj grzecznie na zielone. ’’

 1. Rozdanie dzieciom plansz przedstawiających przejścia dla pieszych: z sygnalizacją, bez sygnalizacji, sylwetki dzieci, kredki, klej.
 2. Indywidualna praca dzieci: naklejanie sylwetek w odpowiednich miejscach, kolorowanie znaków, sygnałów świetlnych.
 3. Omówienie wykonanych prac, wystawa prac.
 4. Zabawy ruchowe:
  • przechodzenie przez jezdnię – nauczyciel demonstruje sygnalizator świetlny zielony – dzieci przechodzą przez jezdnią, sygnalizator czerwony – dzieci stoją
  • przechodzenie przez jezdnię na pasach – spojrzenie w lewo, prawo i ponownie w lewo, jeśli nic nie jedzie dozwolone jest przejście i dzieci przechodzą.
Zakończenie zajęć
 1. Podsumowanie przedstawionych treści.
 2. Podziękowanie i pochwalenie dzieci za aktywny udział w zajęciach.

 

Opracowanie: Wiesława Kaźmierczak

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz