Scenariusz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Stymulacja polisensoryczna zmysłu dotyku, słuchu i wzroku

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 lipca 2017 roku.

 

Temat: Stymulacja polisensoryczna zmysłu dotyku, słuchu i wzroku.

 

Miejsce: Zespół rewalidacyjno – wychowawczy

Prowadząca: Monika Rakuś

Czas trwania zajęć: 60 minut.

Cele główne:

 • kształtowanie poczucia pozytywnej sprawczości i wyzwalanie pozytywnych emocji,
 • koncentrowanie uwagi uczestniczek na dostarczanych bodźcach wzrokowych, słuchowych,dotykowych,
 • usprawnianie percepcji słuchowej, wzrokowej i dotykowej,
 • uwrażliwianie dłoni,
 • doskonalenie umiejętności chwytania i manipulacji przedmiotami,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • stwarzanie pozytywnej atmosfery podczas zajęć,
 • tworzenie poczucia zaufania i bezpieczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania z nauczycielem,
 • wyzwalanie aktywności własnej i poznawczej na miarę możliwości percepcyjno – motorycznych uczestniczek zajęć.

Cele operacyjne

Uczestniczki zajęć rewalidacyjno- wychowawczych samodzielnie lub z pomocą:

 • współdziałają z nauczycielem podczas zajęć,
 • reagują na dotyk, dźwięk, kolor,
 • wodzą wzrokiem za źródłem światłai przedmiotami poruszającymi się w polu widzenia,
 • odwracają głowę w kierunku źródła dźwięku,
 • okazują zadowolenie z różnych form aktywności,
 • chwytają przedmioty pod kontrolą wzroku i słuchu adekwatnie do możliwości percepcyjno-motorycznych,
 • akceptują proponowane zadania rewalidacyjno – wychowawcze.

Formy pracy:praca indywidualna w ramach grupy.

Metody pracy:

 • czynne – stawianie zadań do wykonania,
 • słowne – opowiadania nauczyciela, kierowane do uczestniczek komunikaty,
 • percepcyjne – pokaz, obserwacja, samodzielne doświadczenia, zabawa,
 • metoda stymulacji polisensorycznej,
 • metoda pozytywnych wzmocnień,
 • elementy metody Porannego Kręgu,
 • elementy metody F. Affolter (kierowanie ruchem – aktywności wspomagane),
 • elementy metody muzykoterapii.

Pomoce dydaktyczne: oliwka, olejek zapachowy (cytrynowy), gąbka, wata, kolorowe materiały, chusty, szczoteczki, kolczaste piłeczki, masażery, makaron, kasza, ryż, woda, glina, instrumenty muzyczne: grzechotka, tamburyn, dzwonki itp., zielona farba, płyta CD z odgłosami przyrody, grająca zabawka, latarka, migające piłeczki, zabawki i przedmioty w kolorze zielonym, lustro, bańki mydlane, worek z nagrodą, płyta CD z muzyką relaksacyjną.

Przebieg zajęć

Zajęcia wprowadzające
 1. Indywidualne przywitanie się z uczestniczkami zajęć poprzez wymienienie imienia każdej z nich oraz delikatne pogłaskanie twarzy.
 2. Masaż dłoni z wykorzystaniem oliwki i olejku zapachowego: głaskanie, rozcieranie, oklepywanie, ostukiwanie zewnętrznej i wewnętrznej części dłoni, nauczyciel mówi wierszyk: „Olejek, olejek pachnący mam, o jak przyjemnie i jak miło zrobiło się nam.”
Zajęcia właściwe

Stymulacja polisensoryczna zmysłu dotyku

 1. Dotykanie i masaż wybranych części ciała materiałami o różnej fakturze: (gąbką, watą, materiałem, masażerami, szczoteczką, kolczastymi piłeczkami itp.)
 2. Zabawy z materiałem sypkim: wkładanie dłoni uczestniczek do misek z makaronem, kaszą, ryżem.
 3. Zabawy z ciepłą wodą – zabarwianie wody zieloną farbą, wkładanie do niej dłoni.
 4. Zabawy z gliną – dotykanie , ugniatanie gliny.

Stymulacja polisensoryczna zmysłu słuchu

 1. Zabawy z instrumentami muzycznymi i przedmiotami wydającymi dźwięki.
 2. Demonstrowanie przez nauczyciela dźwięków cichych i głośnych.
 3. Szukanie źródła dźwięku ukrytego pod chustą – nauczyciel chowa przedmiot wydający dźwięk, a następnie mobilizuje uczestniczki zajęć do jego poszukiwań.
 4. Słuchanie dźwięków przyrody: szumu wiatru, deszczu, burzy itp. (płyta CD).

 Stymulacja polisensoryczna zmysłu wzroku 

 1. Wodzenie oczami za przesuwającymi się przedmiotami np. za zapaloną latarką, za migającymi piłeczkami.
 2. Szukanie źródła światła ukrytego pod chustą.
 3. Zapoznanie z kolorem zielonym – obserwacja  i dotykanie  przedmiotów w tym kolorze.
 4. Zabawy przed lustrem – skupianie uwagi uczestniczek na własnym lustrzanym odbiciu.
Zajęcia końcowe
 1. Wyciszenie przy muzyce relaksacyjnej, łapanie baniek mydlanych, szukanie ukrytej nagrody w materiałowym worku, pochwała nauczyciela za aktywność podczas zajęć,pożegnanie z dziewczynkami.

Treści zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013r.;

 • Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia.
 • Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej motoryki.
 • Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
 • Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem, nauka nawiązywania kontaktów przez uczestniczki zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 • Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności.

 

 Autor: Monika Rakuś

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz