Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych o tematyce jesiennej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 10 października 2018 roku.

Temat zajęć: Jesienne stymulacje – warzywa

Scenariusz przeznaczony jest do realizacji podczas zajęć rewalidacyjno–wychowawczych z wychowankami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w okresie jesiennym.

Czas trwania zajęć: 4 h

Środki dydaktyczne:

• kominek, olejek lawendowy, podgrzewacz
• warzywa surowe i gotowane
• wiersz Jana Brzechwy „Na Straganie” (zał. nr 1)
• rymowanka zachęcanka „Sałatka jarzynowa” (zał. nr 2)
• naczynia i sprzęty kuchenne: deska, nóż, miski, łyżka, kubki
• miska z wodą, mydło, ręcznik
• śliniaki, ręczniki jednorazowe
• magnetofon, płyty CD z nagraniem muzyki relaksacyjnej, z odgłosami przyrody
• materiał przyrodniczy – liście, orzechy, kasztany, jarzębiny, szyszki itp.

Cel ogólny:

– polisensoryczne poznawanie świata

Cele szczegółowe

Uczestnik zajęć:
– wykazuje aktywność własną i kierowaną w działaniach poznawczych
– odbiera proponowane bodźce jesienne reagując na stworzony klimat zajęć
– osłuchuje się ze słownictwem związanym z porą roku, nazwami warzyw
– wyraża odczucia smakowe, wzrokowe, węchowe, słuchowe
– poznaje materiał przyrodniczy i prowadzony uczestniczy w działaniach na nim
– prowadzony uczestniczy w działaniach kulinarnych
– współdziała przy spożywaniu, wykazuje samodzielność

Metody pracy:

– stymulacja sensoryczna
– elementy muzykoterapii, aromaterapii, chromoterapii, biblioterapii
– pokaz
– metody słowne
– praktycznego działania
– elementy metody Affolter
– elementy Porannego Kręgu
– relaksacja
– modyfikacja zachowań z użyciem wzmocnień stymulujących

Formy pracy:

zbiorowa
indywidualna
zindywidualizowana

Rola nauczyciela: wspiera, aktywizuje, pomaga, zachęca i motywuje do działania
Rola ucznia: na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach

Przebieg zajęć

I ZAJĘCIA WSTĘPNE

1. Powitanie indywidualnie każdego z wychowanków poprzez podanie ręki i wymówienie imienia.
2. Spotkanie w kręgu przy lampce zapachowej z aromatem lawendowym – wprowadzenie w atmosferę jesieni.
3. Organizacja przestrzeni, pozycjonowanie przygotowujące do zajęć właściwych.

II ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

1. Wprowadzenie w tematykę jesienną, opowiadanie o jesieni: w ogrodzie i na polu przez całe lato były uprawiane warzywa, które dojrzały, jesienią są zbierane po to, aby je jeść – „Należy jeść warzywa”.

2. Percepcja warzyw.
– Wielozmysłowe poznawanie: dotykanie, wykonywanie działań manualnych, oglądanie, smakowanie, wąchanie.
– Słyszenie wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy.

3. Praktyczne działanie na warzywach – zajęcia kulinarne.
– Wprowadzenie w działania kulinarne – słyszenie rymowanki zachęcanki” pt. „Sałatka jarzynowa”.
– Mycie i wycieranie rąk.
– Przygotowanie naczyń i sprzętów kuchennych (deska, nóż, miski, łyżka) – przynoszenie z szafki.
– Percepcja aktywności – obieranie, krojenie warzyw.
– Uczestniczenie we wrzucaniu warzyw do miski, przyprawianiu, mieszanie – prowadzenie, wyzwalanie aktywności własnej.

4. Spożywanie II śniadania – wykonanej sałatki jarzynowej.
– Odczuwanie smaku warzyw.
– Współdziałanie przy spożywaniu posiłku, wykazywanie się samodzielnością.

ZAJĘCIA STAŁE: czynności porządkowe, czynności pielęgnacyjno – higieniczne.

5. Zabawa materiałami przyrodniczymi takimi jak: liście, kasztany, orzechy, szyszki, jarzębiny.
– Stymulowanie zmysłu dotyku – pocieranie materiałami po zewnętrznej i wewnętrznej części dłoni, podtrzymywanie w rękach, uderzanie o materiały o różnej fakturze.
– Dostrzeganie, koncentracja wzroku w zależności od możliwości.
– Słyszenie dźwięków wynikających z mieszania, ugniatania, rzucania, potrząsania.
– Wąchanie naturalnego materiału przyrodniczego.

6. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej i bodźcach zapachowych.

III ZAJĘCIA KOŃCOWE

1. Porządkowanie sali po zajęciach.
2. Wymienianie pozytywnych zachowań, reakcji, chwalenie.
3. Nakładanie odzieży wierzchniej.
4. Pożegnanie się.

Uwagi: Przebieg zajęć może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb wychowanków, samopoczucia, zachowań trudnych.

Zał. nr 1
Wiersz „Na straganie” Jana Brzechwy
Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:
„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze”.
„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!”
Rzecze na to kalarepka:
„Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!”
Groch po brzuszku rzepę klepie:
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”
„Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.
Lecz pietruszka – z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może”.
„A to feler” –
Westchnął seler.
Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:
„Mój buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?”
Burak tylko nos zatyka:
„Niech no pani prędzej zmyka,
Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą”.
„A to feler” –
Westchnął seler.
Naraz słychać głos fasoli:
„Gdzie się pani tu gramoli?!”
„Nie bądź dla mnie taka wielka” –
Odpowiada jej brukselka.
„Widzieliście, jaka krewka!” –
Zaperzyła się marchewka.
„Niech rozsądzi nas kapusta!”
„Co, kapusta?! Głowa pusta?!”
A kapusta rzecze smutnie:
„Moi drodzy, po co kłótnie,
Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!”
„A to feler” –
Westchnął seler.

Zał. nr 2
Rymowanka zachęcanka – ”Sałatka jarzynowa”
Por, marchewka i pietruszka
już wskoczyły do garnuszka.
Jeszcze seler i ziemniaczki
i fasolka i buraczki.
Szybko sałatka jest gotowa
– jarzynowa, bardzo zdrowa!

Autor: Irena Wasyluk

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz