Rehabilitacja ruchowa – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 listopada 2017 roku.

Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowaczych, rehabilitacja ruchowa, lekcja otwarta

Temat: Wykorzystanie metod kinezyterapeutycznych w rehabilitacji ruchowej dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Cel główny zajęć otwartych:

Zapoznanie nauczycieli ze sposobami wykorzystania metod kinezyterapeutycznych w pracy rehabilitacyjnej   z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w celu poprawy sprawności ruchowej.

Kierunek usprawniania:

Doskonalenie umiejętności samodzielnej zmiany pozycji ciała.

Cel szczegółowe zajęć:

– Rozluźnienie napięcia mięśniowego

– Zapobieganie przykurczom i deformacjom stawowym

– Doskonalenie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała

– Stymulacja układu proprioceptywnego i nerwowego.

Metody pracy: metody kinezyterapeutyczne – masaż, ćwiczenia bierne i czynno bierne,  elementy Metody Bobath, metoda W. Sherborne, Terapia Neurotaktylna

Formy pracy: indywidualna

Czas trwania: 60 min

Miejsce ćwiczeń: sala rehabilitacyjna

Imię i nazwisko ucznia: xxx

Rozpoznanie: Mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy spastyczny

Przybory i przyrządy: materace, wałki  rehabilitacyjne różnej wielkości, woreczki,  plastikowa  miska, radio, płyta CD

Data: 26.10.2017r.

Prowadzący: xxx

Pobierz cały materiał

 

Autor: Izabela Pierzchała

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz