Scenariusz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 lipca 2017 roku.

 TEMAT: Stymulacja polisensoryczna w letnim „Porannym kręgu”.

 

Miejsce: sala zajęć zespołu rewalidacyjno – wychowawczego

Prowadząca: Monika Rakuś

Czas trwania zajęć: 60 minut

Cele główne:

 • wprowadzenie podstawowych symboli, charakterystycznych dla lata: barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych,
 • wyzwalanie aktywności własnej i poznawczej na miarę możliwości percepcyjno – motorycznych uczestników zajęć,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania z nauczycielem,
 • kształtowanie poczucia pozytywnej sprawczości i wyzwalanie pozytywnych emocji,
 • usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej,
 • koncentrowanie uwagi uczestników na dostarczanych bodźcach wzrokowych, słuchowych, dotykowych,
 • usprawnianie małej motoryki,
 • tworzenie poczucia zaufania i bezpieczeństwa,
 • stwarzanie pozytywnej atmosfery podczas zajęć.

 Cele operacyjne:

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych samodzielnie lub z pomocą nauczyciela:

 • reagują na dotyk, dźwięk, kolor, smak,
 • obserwują piktogramy, karty pracy, ilustracje tematyczne,
 • odwracają głowę w kierunku źródła dźwięku,
 • okazują zadowolenie z różnych form aktywności,
 • chwytają przedmioty pod kontrolą wzroku i słuchu adekwatnie do możliwości percepcyjno- motorycznych,
 • akceptują proponowane zadania rewalidacyjno – wychowawcze.

 Formy pracy: praca indywidualna w ramach grupy.

 Metody pracy:

 • stymulacja polisensoryczna,
 • czynne – stawianie zadań do wykonania,
 • słowne – opowiadania nauczyciela, kierowane do uczestników komunikaty,
 • percepcyjne – pokaz, samodzielne doświadczenia, obserwacja, zabawa,
 • metoda pozytywnych wzmocnień.

Pomoce dydaktyczne: piktogramy, karty pracy, książki tematyczne, czerwone przedmioty, świeca, oliwka, okazy naturalne – muszelki, kolorowe worki, suszarka, miska z wodą, dżem truskawkowy.

 

Przebieg zajęć

 1. Indywidualne przywitanie się z uczestnikami zajęć poprzez zaśpiewanie piosenki pt.: „Witaj…”, masaż dłoni oliwką i olejkiem zapachowym.
 2. Opowiadanie o porze roku, czytanie wierszy, obserwacja ilustracji tematycznych, piktogramów i kart pracy.
 3. Spotkanie z żywiołem – ogień – zapalanie i gaszenie świecy zapachowej.
 4. Muzykowanie na instrumencie – grzechotki, tuba z piaskiem.
 5. Zakładanie czerwonej chusty i werbalne podkreślenie symbolicznego znaczenia czerwieni dla lata.
 6. Zastosowanie bodźców smakowych i węchowych – latem to dżem truskawkowy i zapach różany.
 7. Chowanie do worków czerwonych przedmiotów i mobilizowanie uczestników do ich poszukiwań.
 8. Kropienie ciepłą wodą dłoni uczestników, zabarwianie jej na czerwono, wyciąganie z wody przedmiotów.
 9. Zabawa w „ciepły wiatr” – powietrzem z suszarki.
 10. Słuchanie z płyty CD odgłosu szumu morza, śpiewu ptaków, burzy itp.
 11. Pożegnanie: wręczenie nagrody i pochwala za aktywność podczas zajęć.

Treści zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. 

 

Autor: Monika Rakuś

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz