Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II gimnazjum

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 grudnia 2016 roku.

eye-1245662_640

Zajęcia przeznaczone dla: ucznia klasy II gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim

Cele zajęć:

 • ćwiczenie formułowania prostych, schematycznych wypowiedzi (życzenia, zaproszenie)
 • stymulowanie do tworzenia dłuższych, rozbudowanych wypowiedzi (opisywanie sekwencji obrazków, interpretacja powiedzenia)
 • ćwiczenie motoryki małej (wycinanie, kolorowanie)
 • poszerzanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości społeczno–przyrodniczej (data, geneza Dnia Kobiet, prawidłowe adresowanie koperty, etapy w procesie korespondencji)
 • ćwiczenie myślenia logicznego, przyczynowo – skutkowego (układanie sekwencji obrazków)
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej (układanie puzzli, wyszukiwanie różnic między obrazkami, łączenie kropek)
 • ćwiczenie techniki czytania głośnego
 • ćwiczenie czytania ze zrozumieniem (wyszukiwanie słów kluczowych, odpowiadanie na pytania do tekstu)
 • poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego związanego z korespondencją pocztową

 

D Z I E Ń
 • uczeń otrzymuje pomieszane litery
 • w razie trudności uczeń otrzymuje podpowiedź:
D Ń

 

    K O B I E T
 • uczeń otrzymuje pomieszane litery
 • w razie trudności uczeń otrzymuje podpowiedź:
    K T


Czy wiesz, kiedy obchodzimy Dzień Kobiet? Zaznacz właściwą datę
.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych logopedycznych

Przeczytaj głośno tekst.

Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.

Wskaż w tekście wyrażenie, które pomoże udzielić odpowiedzi na pytanie.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca. Ustanowione zostało w 1910 roku na pamiątkę ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

Czy Dzień Kobiet jest tylko polskim świętem?          międzynarodowy

Jak często obchodzony jest Dzień Kobiet?                 corocznie

Ile lat temu ustanowiono to święto?                           w 1910 roku (uczeń musi obliczyć)

Kogo ma upamiętniać Dzień Kobiet?                           ofiary walki o równouprawnienie kobiet

Czy wiesz, co oznacza równouprawnienie kobiet i mężczyzn?

Wyjaśnij ten termin.

Podaj przykłady.

 • w razie trudności uczeń dzieli wyraz na człony i interpretuje je po kolei:

równouprawnienie

równo      uprawnienie

Te dwa obrazki nie są identyczne. Znajdź w nich 4 różnice.

20161211

Z rozsypanych wyrazów ułóż powiedzenie.

Kobieta zmienną jest.

(uczeń otrzymuje pomieszane wyrazy)

Pobierz cały materiał

 

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia gimnazjum opracowała: Elżbieta Wika

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna-portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz