Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną – Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 stycznia 2022 roku.

Temat zajęć: Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

Usprawniana sfera:

myślenie, umiejętności polonistyczne – umiejętność czytania ze zrozumieniem

Czas trwania zajęć:

1 godzina

Data:

23.11.2021 r.

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności płynnego czytania;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i zapamiętywania istotnych informacji zawartych w tekście;
 • ćwiczenie wypowiadania się pełnymi zdaniami;
 • usprawnianie mowy, umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • ćwiczenie koncentracji uwagi.

Cele operacyjne (uczeń):

 • reguluje oddech;
 • ze zrozumieniem czyta tekst;
 • odpowiada na pytania do tekstu;
 • samodzielnie kontroluje poprawność wykonania zadania;
 • wyszukuje wyrazy niepasujące do całości tekstu;
 • oddziela litery od liczb;
 • czyta zaszyfrowane informacje;
 • odróżnia ch od h, wyszukuje wyrazy z tymi literami;
 • czyta tekst zapisany różną czcionką;
 • rozwiązuje zagadki;
 • wymyśla zagadki.

Metody:

 • asymilacji wiedzy: opowiadanie, opis, praca z książką;
 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy: gry dydaktyczne;
 • praktyczne: ćwiczebna;
 • terapeutyczne: ćwiczenia oddechowe.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, kredki.

Przebieg zajęć

Część wstępna:

1. Przywitanie.

2. „Głębokie wdechy, powolne wydechy” – ćwiczenie oddechowe.

Uczeń głęboko nabiera powietrze, zatrzymuje go chwilowo w płucach i powoli wypuszcza. Uczeń kładzie rękę na klatce piersiowej, nabiera głęboko powietrza nosem i powoli wypuszcza go ustami. Uczeń nabiera głęboko powietrza, następnie szybko go wypuszcza mocnym strumieniem, tak jak gdyby zdmuchiwał świeczkę.

Zajęcia właściwe:

3. „Co wiesz o nietoperzach?” – ćwiczenie dotyczące rozumienia czytanego tekstu i zapamiętywania istotnych informacji.

Uczeń dwukrotnie czyta tekst, następnie tekst zostaje zasłonięty, uczeń musi odtworzyć z pamięci istotnie informacje i odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. Następnie uczeń samodzielnie sprawdza poprawność wykonania zadania, czytając tekst i zaznaczając poprawne odpowiedzi (zał. nr 1).

4. „Historyjka dziwnej treści” – ćwiczenie rozwijające umiejętność wyszukiwania w tekście informacji niepasujących do całości.

Uczeń czyta tekst i skreśla wyrazy niepasujące do całości. W razie potrzeby, może przeczytać tekst dwukrotnie (zał. nr 2).

5. „Litery czy liczby?” – ćwiczenie rozwijające umiejętność zapamiętywania szczegółów. 

Uczeń skreśla wszystkie cyfry i odczytuje kolejne litery tworzące hasło (zał. nr 3).

6. „Gdzie jest ch?” – ćwiczenie utrwalające pisownię wyrazów zgodnie z zasadami ortograficznymi.

Uczeń czyta wyrazy zawarte w tabelce, wyszukuje i zamalowuje te, w których znajduje się dwuznak „ch” oraz przepisuje tylko te wyrazy, w których znajduje się „h” (zał. nr 4).

7. „Różne czcionki” – ćwiczenie doskonalące umiejętność czytania tekstu zapisanego różną czcionką.

Uczeń odczytuje litery, które są zapisane różną czcionką w wężu literowym, dzieli litery na wyrazy, z których następnie tworzy zdania (zał. nr 5).

Zakończenie zajęć:

8. „Zagadki” – ćwiczenie usprawniające logiczne myślenie (zał. nr 6).

9. Pożegnanie.

Bibliografia:

 • Jolanta Pańczyk Zajęcia rewalidacyjne, Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 4-6, wyd. Helion
 • Myślę, rozwiązuję… i wiem! Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4-6, wyd. Harmonia

Pobierz załączniki

Autor: Barbara Pawlik-Goryl – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz