Scenariusz zajęć rozwijających kreatywność – Ozdoba choinkowa – medalion decoupage

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 grudnia 2021 roku.

Temat lekcji: Ozdoba choinkowa – medalion decoupage.

Klasa VI:

uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Szkoła:

Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Czas:

45 minut

Cele lekcji:

Cel główny:

 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia oraz jego indywidualnych zdolności twórczych

Cele operacyjne:

 • uczeń potrafi wykonać medalion z wykorzystaniem techniki decoupage
 • uczeń potrafi wykonać medalion techniką wydzierania

Cel rewalidacyjny:

 • usprawnianie umiejętności manualnych

Cel wychowawczy:

 • rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami

Formy pracy:

 •  indywidualna

Metody pracy:

 • słowna: pogadanka
 • oglądowa: obserwacja, pokaz
 • czynne: zadań stawianych dziecku do wykonania

Środki dydaktyczne:

 • medalion serce ze styropianu
 • serwetka
 • kartki ze starej książki
 • klej, wosk, farbka, brokat, cekiny, wstążka

Przebieg zajęć:

 1. Zapoznanie uczniów z celem lekcji, wprowadzenie do tematyki zajęć. Nauczyciel wyjaśnia pochodzenie nazwy techniki decoupage oraz podaje spolszczoną nazwę – technika serwetkowa.
 2. Nauczyciel pyta uczniów o rodzaje ozdób świątecznych.
 3. Prowadzący prosi uczniów, by przygotowali swoje stanowisko pracy i prezentuje potrzebne materiały do wykonania medalionu.
 4. Nauczyciel tłumaczy uczniom zadanie do wykonywania: naklejanie serwetki na styropianowy medalion, suszenie, woskowanie i ozdabianie. Uczniowie o mniejszych możliwościach naklejają z pomocą nauczyciela skrawki starej książki na styropianowy medalion.
 5.  Uczniowie wykonują zadania zlecone przez nauczyciela:
  • naklejanie serwetki na styropianowy medalion, suszenie i ozdabianie medalionu,
  • uczniowie o mniejszych możliwościach – naklejanie skrawków starej książki na styropianowy medalion.
 6. Uczniowie podsumowują zajęcia: wymieniają materiały, które użyli do wykonania ozdoby świątecznej.
 7. Nauczyciel podsumowuje zajęcia, określa wartość pracy uczniów pod względem estetycznym.
 8. Prezentacja prac uczniów.

Autor: Magdalena Gajewska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz