Scenariusz zajęć świetlicowych – Kurczaczek wielkanocny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 stycznia 2023 roku.

Temat: Kurczaczek wielkanocny

Klasa:

8 b SP (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym)

Cele ogólne:

 • zapoznanie z pochodzeniem i wyglądem kurczaczka
 • wzbogacanie zasobu słownictwa
 • rozwijanie aktywności plastycznej i muzycznej
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
 • wdrażanie do twórczego spędzania czasu wolnego
 • budzenie wrażliwości estetycznej

Cele rewalidacyjne:

 • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • usprawnianie motoryki małej
 • stymulowanie funkcji myślowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Cele szczegółowe – uczeń:

 • słucha w skupieniu piosenki
 • odpowiada na pytania nauczyciela
 • zna symbole Świąt Wielkanocnych
 • wyszukuje rodziców kurczaczka wśród ilustracji, na których są inne ptaki hodowlane
 • rozróżnia odgłosy wydawane przez koguta, kurę i pisklęta
 • nazywa figurę geometryczną (koło), która jest podstawą techniki plastycznej – origami z koła
 • rozpoznaje i nazywa kolor żółty
 • rozpoznaje i nazywa części ciała kurczaczka
 • według możliwości, składa papierowe kółko na pół
 • tworzy według wzoru, wskazówek nauczyciela i własnych pomysłów portret kurczaczka
 • doskonali umiejętność posługiwania się klejem
 • sprząta swoje stanowisko pracy
 • wystukuje rytm i naśladuje ruchy nauczyciela podczas piosenki

Formy:

 • zbiorowa
 • indywidulana

Metody:

 • słowne
 • oglądowe
 • praktycznego działania

Środki dydaktyczne:

 • nagranie z piosenką pt. „Żółty kurczaczek”
 • nagranie z odgłosami koguta, kury i piskląt
 • karton, jajka styropianowe, sucha trawa
 • kurczaczek z włóczki, małe kurczaczki – zabawki
 • ilustracje z ptakami hodowlanymi
 • klej, pędzelek, chusteczki higieniczne
 • gotowy wzór pracy plastycznej, gotowe papierowe koła i inne elementy dekoracyjne
 • kartki z bloku rysunkowego

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczniów w kole.
 2. Wysłuchanie piosenki pt. „Żółty kurczaczek”.
 3. Krótka rozmowa na temat piosenki.
 4. Zagadka – „Co jest w jajku?”

Uczniowie otwierają jajko styropianowe, w którym jest kurczaczek z włóczki. Dotykają go po kolei.

5. Rozdanie kurczaczków – zabawek. Odszukiwanie wśród ilustracji z ptakami hodowlanymi, rodziców kurczaczka.

Uczniowie kładą kurczaczka na odpowiednią ilustrację.

6. Odgadywanie odgłosów wydawanych przez koguta, kurę i kurczaczki.

7. Zaprezentowanie gotowej pracy plastycznej – Żółty kurczaczek, technika origami z koła.

8. Nazywanie figur geometrycznych, z których jest zrobiony. Nazywanie części ciała kurczaczka.

9. Nauka składania koła papierowego na pół.

10. Układanie na kartce z bloku rysunkowego elementów tworzących postać kurczaczka.

11. Przypomnienie o sposobie posługiwania się klejem.

12. Podklejanie elementów.

13. Dekorowanie pracy plastycznej dodatkowymi elementami według uznania.

14. Sprzątanie stanowisk pracy.

14. Zakończenie zajęć – podsumowanie pracy uczniów.

15. Wysłuchanie piosenki pt. „Żółty kurczaczek”.

Netografia:

Źródło piosenki ” Żółty kurczaczek”: Śpiewające Brzdące – Piosenki dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg

Autor: Renata Lipińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz