Scenariusz zajęć w internacie na temat zdrowego odżywiania

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 maja 2018 roku.

Scenariusz zajęć w internacie dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną

TEMAT: „Smacznie, kolorowo i zdrowo – czyli przepis jak zachęcić do zjadania warzyw ”.

Data:

Grupa:

Liczba wychowanków:

Czas trwania zajęć: 60 minut

Prowadząca: Agnieszka Kulczycka

 

Cel główny:  Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Cele operacyjne
Wychowanek:

 • określa pojęcia: zdrowe odżywianie,
 • podaje przykłady, jakie potrawy są zdrowe,
 • posiada orientację, jak należy prawidłowo się odżywiać,
 • wie, dlaczego należy spożywać warzywa i owoce,
 • układa hasło z rozsypanki wyrazowej, dające wskazówkę do zajęć kulinarnych,
 • potrafi przygotować kanapki, oraz wykonać warzywny obrazek – dbając przy tym o higienę,
 • dba o porządek na stanowisku pracy,
 • potrafi zaplanować poszczególne etapy pracy,
 • zna zasady higieny obowiązujące podczas przygotowywania i spożywania posiłków,
 • prawidłowo dobiera odpowiednie przybory kuchenne,
 • zna regulamin zajęć kulinarnych,
 • zna podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach.

Cele wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
 • wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadanie,
 • wdrażanie do prawidłowej postawy na zbiórce,
 • wdrażanie do właściwego zachowania się na zajęciach.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Metody pracy:

 • słowna: pogadanka, objaśnienie,
 • czynna: praca z tekstem, zadaniowa,
 • oglądowa: pokaz.

Środki dydaktyczne:

 • piramida zdrowego żywienia,
 • koperty z rozsypaną wyrazową,
 • ilustracje z przykładami wykonania zdrowych kanapek i różnych z warzyw,
 • Przykładowe kompozycje z warzyw na talerzu,
 • produkty na kanapki – warzywa, chleb, masło,
 • deska do krojenia, noże, foremki do wycinania w warzywach, talerze, fartuszki.

Przebieg zajęć

 1. Powitanie wychowanków.
 2. Wprowadzenie w tematykę zajęć.
 3. Rozmowa kierowana na temat określenia pojęcia zdrowego odżywiania.
 4. Oglądanie piramidy zdrowego żywienia, wychowankowie wymieniają, co trzeba jeść i w jakich ilościach, żeby być zdrowym na podstawie zdjęć i ilustracji.
 5. Sporządzenie jadłospisu przeznaczonego na jeden dzień wg piramidy zdrowego żywienia.
 6. Ukryte koperty z zadaniami – szukanie w sali kopert z rozsypaną wyrazową „Jakie jest zadanie do zajęć kulinarnych” (załącznik nr 1).
 7. Ustalenie reguł i zasad bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych w kuchni.
 8. Przygotowanie do zajęć kulinarnych, umycie rąk, założenie fartuszków.
 9. Oglądanie przykładowych sposobów wykonania zdrowych kanapek i kompozycji z warzyw (ilustracje i kompozycje wcześniej przygotowane przez n- la).
 10. Zapoznanie się z przygotowanymi produktami, część warzyw obrane i przygotowane wcześniej przed zajęciem przez chętnym wychowanków.
 11. „Wykonanie zdrowych kanapek oraz warzywnych kompozycji”- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (komponowanie i ozdabianie z wykorzystaniem przykładów z ilustracji).
 12. Podsumowanie zajęć i wspólne spożywanie kanapek.

 

Pobierz scenariusz wraz z załącznikiem

 

Scenariusz zajęć w internacie opracowała: Agnieszka Kulczycka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz