Scenariusz zajęć w szkole przysposabiającej do pracy „Warszawa – stolica Polski”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 maja 2021 roku.

Temat lekcji: Warszawa – stolica Polski.

Uczestnicy:

uczennica kl. I Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Czas:

2 godziny lekcyjne

Cel główny:

Poznanie podstawowych wiadomości dotyczących stolicy Polski

Cele operacyjne – uczennica:

 • wie, jakie miasto jest stolicą Polski
 • zna najważniejsze informacje o naszej stolicy
 • potrafi odszukać na mapie Polski: Warszawę, Gdańsk i Kraków
 • potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące wysłuchanego tekstu
 • potrafi połączyć za sobą kolejne punkty tak, by powstał rysunek
 • potrafi samodzielnie i bezbłędnie przepisać tekst do zeszytu
 • potrafi samodzielnie przeczytać fragment wiersza
 • potrafi samodzielnie uzupełnić zdanie, korzystając z wcześniej zdobytych informacji
 • zna najważniejsze zabytki Warszawy

Metody pracy:

pogadanka, poglądowa, praktycznego działania

Formy pracy:

indywidualna

Pomoce dydaktyczne:

karty pracy A: rysunek Syrenki; B: kontur mapy Polski; C: ilustracje zabytków Warszawy; D: tekst wiersza pt. „Warszawa”; E: uzupełnij zdania, warszawskie zagadki, obrazek przedstawiający pomnik Syreny w Warszawie, tekst legendy o Warszawskiej Syrence, atlas geograficzny z mapą Polski, nagranie z piosenką „Jedzie pociąg z daleka”, ilustracje zabytków Warszawy, długopis, kredki, klej

Przebieg zajęć

I. Część wstępna:

 1. Przywitanie się poprzez uściśnięcie dłoni i powiedzenie sobie „dzień dobry”.
 2. Ustalenie dnia tygodnia i miesiąca.
 3. Ułożenie z rozsypanki wyrazowej tematu zajęć: „Warszawa – stolica Polski” i zapisanie go w zeszycie. Zapoznanie uczennicy z tematyką zajęć.
 4. Wysłuchanie pierwszej zwrotki i refrenu piosenki R. Rynkowskiego „Jedzie pociąg z daleka”, wspólne śpiewanie refrenu „Jedzie pociąg z daleka, ani chwili nie czeka, konduktorze łaskawy zabierz nas do Warszawy”.

II. Część główna:

 1. Zapoznanie z legendą o Warszawskiej Syrence. Rozmowa na temat usłyszanej treści.
  • Obejrzenie ilustracji przedstawiającej pomnik Syreny w Warszawie i wklejenie go do zeszytu
  • Dokończenie rysowania Syrenki, łącząc ze sobą ponumerowane punkty i kolorowanie jej
  • Wytłumaczenie obecności Syrenki w godle miasta
 2. Praca z mapą – wskazanie na mapie Polski miejsca położenia Warszawy, określenie jej położenia ze względu na teren, na jakim leży, odległość od granic, wielkość miasta w porównaniu z innymi miastami Polski (zarys konturu na mapie).
 3. Uczennica samodzielnie próbuje odszukać na dużej mapie Polski nazwy dwóch innych ważnych miast (Gdańsk i Kraków) i uzupełnić odszukane miasta w odpowiednich miejscach na swojej mapce Polski. Wklejenie mapki do zeszytu.
 4. Zapisanie do zeszytu krótkiej notatki o Warszawie:
  Warszawa to stolica kraju. Tutaj mają siedzibę nasze najwyższe władze: Prezydent, Sejm, Senat i Rada Ministrów, czyli rząd. Na czele rządu stoi Prezes Rady Ministrów, czyli Premier. W Warszawie mieszczą się najwyższe urzędy, odbywają ważne konferencje. Warszawa to serce Polski. Stąd we wszystkich kierunkach rozchodzą się tory kolejowe, linie lotnicze, drogi. Ludzie przyjeżdżają tu załatwić ważne sprawy, ale również odwiedzają miasto w celach turystycznych. Bo i jest co zwiedzać w stolicy.
 5. Zapoznanie uczennicy z wybranymi, charakterystycznymi dla Warszawy miejscami, zabytkami – w oparciu o tematyczne karty pracy.
 6. Przeczytanie wiersza „Warszawa” – utrwalenie poznanych wiadomości o Warszawie, podkreślenie i wymienienie zabytków miasta występujących w tekście.
 7. Uzupełnienie zdań w karcie pracy:
  a. Warszawa leży nad rzeką …
  b. W godle Warszawy jest …
  c. Będąc w Warszawie, odwiedziłbym …
  d. Najpiękniejszy zamek w Warszawie to …
  e. Najbardziej znana legenda o Warszawie to …
 8. Rozwiązywanie zagadek o Warszawie.

III. Część końcowa:

 1. Uprzątnięcie stanowiska pracy.
 2. Podsumowanie pracy uczennicy na zajęciach. Zapytanie uczennicy: Czego nauczyłaś się w dniu dzisiejszym? Co podobało Ci się najbardziej? Z czym miałaś problem?
 3. Ocena pracy uczennicy, zapisanie oceny do zeszytu ocen.
 4. Podziękowanie za wspólną pracę i pożegnanie się poprzez podanie dłoni i powiedzenie „do
  widzenia”.

Pobierz załącznik

Autor: Maria Szwoch – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz