Scenariusz zajęć w zespole rewalidacyjno-wychowawczym o tematyce zimowej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 grudnia 2019 roku.

Czas trwania zajęć: 

dwie godziny

Miejsce zajęć:

sala zajęć zespołu rewalidacyjno-wychowawczego

Uczestnicy zajęć:

troje wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z współwystępującymi zaburzeniami

Temat zajęć: Słyszę zimę

Środki dydaktyczne:

 • miski, butelki z zimną i ciepłą wodą
 • kostki lodu
 • olejek miętowy, kominek i podgrzewacz
 • rymowany wierszyk „Kule śnieżne” z „Zabawy z najmłodszymi dziećmi” W. Szuman
 • rymowany wierszyk „Bałwanek” z „Rysowane wierszyki” W. Szuman
 • podkład muzyczny piosenki „Panie Janie
 • piosenki o tematyce zimowej „Biała zima”,  Zima, zima, zima”, Nasza zima zła”
 • muzyka relaksacyjna „Szmer strumyka
 • odtwarzacz
 • PCS zima, fotografie uczestników zajęć
 • komunikator
 • instrumenty: dzwonki, trójkąty
 • biały papier
 • figura bałwana
 • czapka, rękawice, szalik (ewentualnie PCS – y)

Cele zajęć

Cel ogólny:

 • stymulacja zmysłu słuchu dźwiękami przypisanymi do zimy
 • osłuchanie ze słownictwem zimowym

Cele szczegółowe – uczestnik:

 • wykazuje aktywność poznawczą samorzutną i kierowaną
 • odbiera proponowane bodźce zimowe reagując na stworzony klimat zajęć
 • bogaci słownictwo rozumiane związane z porą roku, osłuchuje się ze słowem zima
 • dostrzega PCS–y towarzyszące słowom
 • jest sprawczy, wysyła komunikaty
 • uczestniczy w odtwarzaniu komunikatów z komunikatora
 • wyraża odczucia związane z bodźcami słuchowymi
 • lokalizuje dźwięki
 • współdziała w wydobywaniu dźwięków
 • czuje się członkiem grupy
 • czuje się bezpieczny

Metody pracy:

 • metoda wielozmysłowego poznawania świata „Poranny Krąg”
 • stymulacja polisensoryczna
 • elementy muzykoterapii, aromaterapii, biblioterapii
 • metody instrumentalne:
 • – modyfikacja zachowań z użyciem wzmocnień stymulujących
 • zabawa z rymowanką
 • elementy metody F. Affolter
 • komunikacja wspomagająca
 • metoda praktycznego działania
 • metoda słowna
 • metoda poglądowa

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Przebieg zajęć

I ZAJĘCIA WSTĘPNE
 1. Stworzenie odpowiedniego klimatu spotkania: zaspokojenie potrzeb, zredukowanie niepewności, zapewnienie bezpieczeństwa, stworzenie ciepłego nastroju w pomieszczeniu, utworzenie kręgu (pozycjonowanie).
 2. Zapalenie lampki zapachowej pachnącej miętą.
 3. Obejście z lampką kręgu, spotkanie z każdym z uczestników zajęć.
 4. Śpiewanie powitalnej piosenki, w której wymienia się imię każdego dziecka.
 5. Wymawianie imion z podkreśleniem głoski „a”, nawiązanie dialogu, nagradzanie wokalizacji/adekwatnych odpowiedzi pochwałą.
 6. Zaznaczenie obecności na tablicy komunikacyjnej (PCS), dostrzeganie zdjęcia, przedstawienie się komunikatorem/mową.
II ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

1. Wprowadzenie w tematykę zimy

1) Wpuszczenie zimnego powietrza z zewnątrz i wymówienie słów: „zimno”, „mróz”, „zima”.

2. Osłuchanie ze słownictwem zimowym

1) Przybliżenie się do okna i obserwacja ukierunkowana pogody jaką przyniosła Pani Zima. Dostrzeganie znaczka PCS  – zima na tablicy (koncentracja, ćwiczenie chwyty i podawania).

2) Przywdzianie przez nauczyciela białej szaty i wspólne odsłuchanie piosenki „Biała zima”.

3) Słuchanie piosenki mówiącej o oznakach zimy „Nasza zima zła” – pocieranie rąk, nosa, uszu.

4) Włączanie wierszyka „Bałwanek”  (komunikator), wspólne powtarzanie wiersza.

5) „Zabawa w ubieranie bałwana” – dostrzeganie postaci bałwana, zimowych niezbędników: czapka, szalik, rękawice; łączenie z PCS–ami.

6) Zabawa przy słowach rymowanki „Kule śnieżne”, ugniatanie kuli z białego papieru.

 3. Stymulacja zmysłu słuchu

1) Demonstracja instrumentów muzycznych, granie przez nauczyciela na trójkątach i dzwonkach. 

 2) Umożliwienie odczucia wibracji, także dotykiem.

 3) Koncentracja uwagi uczestników na dźwiękach.

 4) Oddalanie źródła dźwięku w celu wytworzenia odruchu orientacyjnego.

5) Zachęcanie wychowanków do wydobywania dźwięków z dzwonków, trójkątów.

6) Aktywizacja modelowana muzyką, granie akompaniamentu do piosenki „Zima, zima, zima” .

4. Relaks

1) Odpoczynek przy spokojnej relaksującej muzyce „Szmer strumyka”.

III ZAJĘCIA KOŃCOWE

1) Gaszenie lampki zapachowej.

2) Porządkowanie pracowni po zajęciach.

3) Czynności opiekuńczo – higieniczne.

4) Pożegnanie.

Uwagi: Przebieg zajęć może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb wychowanków, samopoczucia, zachowań trudnych.

Scenariusz zajęć w zespole rewalidacyjno-wychowawczym opracowała: Irena Wasyluk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz