Scenariusz zajęć z muzykoterapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 listopada 2021 roku.

Scenariusz zajęć z muzykoterapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

II etap edukacyjny

Temat zajęć: „The first Noel” – nauka gry wybranych fragmentów utworu

1. Czas trwania:

60 min.

2. Cele ogólne:

 • wprowadzenie nowej pastorałki „The first noel” z rep. Carrie Underwood
 • poszerzenie kompetencji odtwórczych uczniów

3. Cele operacyjne:

 • uczeń potrafi odnaleźć odpowiedni dźwięk w zestawie sztabek na ksylofonie, metalofonie, dzwonkach
 • uczeń potrafi wykonać krótki fragment utworu
 • uczeń potrafi wykonać fragment utworu razem z towarzyszącym akompaniamentem
 • uczeń potrafi wykonać fragment utworu z właściwym mu rytmem i tempem

Przebieg zajęć

 1. Wstęp do zajęć – wprowadzenie do tematu, prezentacja utworu, objaśnienie problematyki zajęć, nakreślenie przebiegu zajęć
 2. Przygotowanie warsztatu pracy – przydzielenie instrumentów, sprawdzenie właściwego układu sztabek, przydział odpowiednich pałeczek
 3. Część zasadnicza:
  • podanie nazw pierwszych dźwięków, odnajdywanie ich na instrumentach, pierwsze próby gry (materiał w załączniku)
  • nakładanie właściwego rytmu na kolejne dźwięki
  • dążenie do gry oburącz wg zasady „ręce na przemian”
  • kolejne powtórzenia poznanego fragmentu z uwagą nad poprawną techniką i rytmem
  • zwrócenie uwagi na „słuchanie się wzajemnie” dla jednolitego wykonania
  • próby samodzielnego wykonywania fragmentów utworu wraz z akompaniamentem (uwaga: oryginalny utwór jest w Tonacji B-dur, zatem aby pasował do gry uczniów, należy go przetransponować o 2 półtony w górę – do tonacji C-dur)
 4. Podsumowanie części zasadniczej – przedstawienie mocnych stron oraz planu pracy na kolejnych lekcjach
 5. Część odreagowująca – wykonanie znanego układu tanecznego lub/i nauka łatwego nowego układu choreograficznego
 6. Zakończenie zajęć – przypomnienie zasad reżimu sanitarnego
Bibliografia:
 1. Artykuł: Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss / Martyna Skiba// Wychowanie w Przedszkolu – 2009, nr 1, s. 30-34
 2. Anna Metera Muzykoterapia: muzyka w medycynie i edukacji: poradnik dla lekarzy, muzykoterapeutów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych: materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych / Anna Metera – Leszno Wydawn. Centrum Technik Nauki „Metronom”

Pobierz załącznik

Scenariusz zajęć z muzykoterapii opracował: Piotr Paszyna – Czytelnik Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz