Scenariusz zajęć z pamiątkarstwa – Prezent dla Babci i Dziadka

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 marca 2023 roku.

TEMAT: Prezent dla Babci i Dziadka

ZAGADNIENIE PROGRAMOWE: Prace z wykorzystaniem różnych materiałów m.in. kawałków drewna i starych ramek z IKEI

PROWADZĄCY: Małgorzata Trzcińska

UCZESTNICY: uczniowie klasy 2 szkoły przysposabiajacej do pracy

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 godziny lekcyjne

CEL OGÓLNY:

przygotowanie prezentu dla Babci i Dziadka

CELE OPERACYJNE:

uczeń na miarę swoich możliwości potrafi:

 • podać datę Dnia Babci i Dziadka i określić powód, dla którego robimy dla nich prezenty,
 • po obejrzeniu proponowanego pomysłu na prezent wymienić surowce, materiały, przybory potrzebne do wykonania prezentów,
 • prawidłowo wybrać materiał do wykonania pracy wg własnego pomysłu z zademonstrowanych różnorodnych materiałów,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 • współdziałać w zespole przy wykonaniu prac (sprawniejszy pomaga mniej sprawnemu, mniej sprawny, na miarę swoich możliwości, uczestniczy w działaniu zespołowym),
 • wzorując się na proponowanym wzorze, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać prezent dla Babci lub Dziadka,
 • bezpiecznie korzystać z narzędzi i przyborów lub praktycznie zastosować zasady BHP podczas zajęć

METODY PRACY:

 • podające (objaśnienie, opis),
 • oparte na obserwacji (pokaz, demonstracja),
 • praktycznego działania (wykonanie wyrobów),
 • w trakcie zajęć stosowano stopniowania trudności w zależności od możliwości psychofizycznych uczniów

FORMY PRACY:

grupowa i indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

przykładowy obrazek w ramce i na kawałku drewna, pasek deseczki, farby, pędzle, sznurki, plastelina, nożyczki, wiertło do drewna, papier ścierny, przybory do sprzątania

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. FAZA WSTĘPNA:

 1. Przywitanie, założenie odzieży ochronnej, przybliżenie celu spotkania i tematyki zajęć.
 2. Zebranie informacji o ilości Babć i Dziadków, żeby wiedzieć, ile prezentów ma przygotować każdy uczeń.
 3. Prezentacja przykładowych obrazków i innych wyrobów mogących posłużyć za prezent.
 4. Przygotowanie stanowiska pracy (zgromadzenie potrzebnych narzędzi pracy, zajęcie miejsca).
 5. Omówienie sposobu wykonania wyrobów (nazwanie i demonstracja kolejnych czynności na poszczególnych etapach pracy).

II. FAZA ZASADNICZA:

 1. Przygotowanie ramek poprzez rozłożenie ich na części.
 2. Oczyszczenie elementów drewnianych i pomalowanie ich białą farbą lub wywiercenie otworu na sznurek w pasku deski pod szczególnym nadzorem nauczyciela.
 3. Zaplanowanie i wykonanie elementu ozdobnego na szkle lub pasku deski.
 4. Samodzielne lub wspomagane przełożenie sznurka przez otwory w desce.
 5. Złożenie wszystkich elementów ramki lub zawieszenie pomalowanej deseczki do wyschnięcia.

III. FAZA KOŃCOWA:

 1. Prezentacja wykonanych prac.
 2. Samodzielna ocena swojej pracy.
 3. Przypomnienie o konieczności estetycznego zapakowania prezentu. Omówienie sposobu zapakowania prezentu.
 4. Porządkowanie swoich stanowisk pracy.
 5. Omówienie i ocena zachowań i zaangażowania w pracę na zajęciach.
 6. Podziękowanie za zajęcia.

Autor: Małgorzata Trzcińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz