Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy – pranie i sortowanie odzieży

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 kwietnia 2021 roku.

Temat: Sortowanie i pranie odzieży.

Data:

Uczestnicy:

uczennica kl. I Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Prowadzący:

Czas:

2 godziny lekcyjne

Cel główny:

Wdrożenie do samodzielnego sortowania odzieży oraz wykonania prania.

Cele operacyjne – uczennica:

 • prawidłowo sortuje brudną odzież według podziału na kolor, rodzaj włókna, stopień zabrudzenia, technikę prania,
 • zna technikę prania ręcznego i mechanicznego,
 • z pomocą nauczyciela dobiera odpowiednie środki piorące i zmiękczające do rodzaju prania, stopnia jego zabrudzenia,
 • zna zasady bezpiecznego użytkowania środków chemicznych przeznaczonych do prania,
 • zna zasady zachowania się w sytuacji połknięcia lub dostania się do błon śluzowych środków chemicznych przeznaczonych do prania,
 • zna podstawowe symbole stosowane w przemyśle odzieżowym dotyczące sposobów czyszczenia i konserwacji odzieży,
 • z pomocą nauczyciela rozróżnia podstawowe rodzaje tkanin: naturalne i syntetyczne,
 • wdraża się do zachowań proekologicznych: oszczędzanie energii, wody, dozowanie środków chemicznych.

Metody pracy:

słowna – objaśniająca, pokaz, praktycznego działania.

Forma pracy:

indywidualna.

Środki dydaktyczne:

chemia gospodarcza: proszek do prania białego, kolorowego, płyn do płukania tkanin, różne elementy garderoby w tym: bielizna osobista, odzież wierzchnia, bielizna stołowa i inne, tablice z oznaczeniami stosowanymi w przemyśle odzieżowym, obrazki z brudnymi i czystymi elementami garderoby.

Przebieg zajęć

I. Cześć wstępna:
 1. Przywitanie się poprzez uściśnięcie dłoni i powiedzenie sobie „dzień dobry”.
 2. Ustalenie dnia tygodnia i miesiąca. Odszukanie aktualnej daty na kartce kalendarza.
 3. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Pokazanie ilustracji przedstawiających czystą i brudną odzież. Segregowanie przez uczennicę ilustracji na dwa zbiory – zbiór ubrań czystych i brudnych, przeliczanie elementów w zbiorach.
 4. Rozmowa kierowania na temat dbania o czystość i dobry stan naszej odzieży. Zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymywanie w czystości bielizny osobistej. Zadanie pytania: Dlaczego warto dbać o nasze ubrania? Co zrobić, aby nasze ubranie było czyste?
 5. Poznanie technik prania (pranie ręczne i mechaniczne) oraz oznaczeń stosowanych w przemyśle odzieżowym. Prezentacja planszy z podstawowymi oznaczeniami.
II. Część główna:
 1. Określenie czynności przygotowujących do prania. Pokazanie i omówienie obrazków przedstawiających, jakie po kolei czynności należy wykonać, aby zrobić pranie.
 2. Segregacja prania:
  a. według koloru tkanin (podział na tkaniny białe, kolorowe, ciemne),
  b. według rodzaju tkaniny (próby scharakteryzowania i rozróżniania tkanin naturalnych i syntetycznych),
  c. według techniki prania (pranie ręczne, mechaniczne),
  d. według stopnia zabrudzenia (lekko zabrudzone, brudne, bardzo brudne).
 3. Wybór środków chemii gospodarczej odpowiednich do prania.
 4. Rozmowa kierowana dotycząca bezpieczeństwa stosowania środków chemicznych.
 5. Wykonanie prania w pralce:
  a. zapełnienie bębna pralki brudną odzieżą,
  b. wsypanie proszku do odpowiedniej komory,
  c. nalanie płynu do odpowiedniej komory,
  d. nastawienie pralki na odpowiedni program.
 6. Wykonanie prania ręcznego bielizny osobistej:
  a. nalanie wody do miski,
  b. nasypanie proszku do prania,
  c. pokazanie przez nauczyciela, jak należy ręcznie prać skarpetki,
  d. samodzielne pranie skarpetek oraz bielizny osobistej,
  e. płukanie wypranej bielizny w czystej wodzie,
  f. płukanie bielizny w płynie do płukania,
  g. wyżymanie bielizny z nadmiaru wody.
 7. Wywieszanie wypranego prania na suszarce.

III. Część końcowa:

 1. Uprzątniecie stanowiska pracy. Odstawienie na miejsce środków chemicznych, wrzucenie do kosza na brudy posegregowanej odzieży, wypłukanie miski.
 2. Podsumowanie pracy uczennicy na zajęciach i wystawienie oceny.
 3. Podziękowanie za wspólną pracę i pożegnanie się poprzez podanie dłoni i powiedzenie „do widzenia”.

Autor: Maria Szwoch – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz