Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 grudnia 2019 roku.

Łapacz snów

1. Temat:

Łapacz snów – upominek dla mamy.

2. Grupa:

Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Wszyscy uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Wszyscy posługują się mową i są sprawni manualnie. Zajęcia rękodzielnicze usprawniające manualnie.

3. Czas trwania:

4×45 min

4. Cel główny:

Zapoznanie ze sposobem wykonania łapacza snów – jako upominka dla mamy

5. Cele operacyjne – uczeń potrafi:

 • prowadzić rozmowę na określony temat, doskonali umiejętności komunikacyjne
 • pokazać miłość i szacunek w stosunku do mamy, rozumie polecenia wydawane przez nauczyciela
 • z pomocą nauczyciela wykonać upominek dla mamy – „łapacz snów”, doskonali sprawność manualną

6. Metody pracy:

 • słowna
 • praktycznego działania

7. Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

8. Pomoce dydaktyczne:

metalowe obręcze, serwetki szydełkowe, kolorowy sznurek, papierowe talerzyki, nożyczki, kordonki, tasiemki, koronki, koraliki, piórka

9. Przebieg zajęć:

a) Wprowadzenie:

 • Omówienie tematyki zajęć
 • Jakie święto obchodzimy 26 maja?
 • Kiedy i gdzie powstało to święto?

Dzień Matki zaczęto obchodzić w 1910 r. w Stanach Zjednoczonych.

W Europie dzień poświęcony mamie pierwsza wprowadziła Austria.

W Polsce po raz pierwszy obchodzono to święto w 1923 r. w Krakowie.

Obecnie życzenia z okazji Dnia Matki w Polsce składa się 26 maja.

 • Zapoznanie z wierszem „Dzień Mamy” Elżbiety Tarczyńskiej (omówienie treści)

DZIEŃ MAMY
Elżbieta Tarczyńska

Kocha nas nad życie
I o nas się troszczy,
Gdy jesteśmy mali
I gdy już dorośli.

Pamiętajmy o tym,
Nie tylko od święta,
Jak pięknie wygląda,
Gdy jest uśmiechnięta.

Uśmiech na Jej twarzy,
Będzie często gościł,
Jeśli nie sprawimy,
Jej żadnej przykrości.

Pokażmy na co dzień,
Jak mocno kochamy,
Bo nie ma na świecie,
Takiej drugiej mamy.

 • Jak mogę pomóc mamie w codziennych obowiązkach – uzupełnianie kart pracy (układanie ilustracji i podpisów w zależności od indywidualnego zakresu obowiązków domowych)

b) Część główna:

 • Pokaz gotowego łapacza
 • Omówienie przez nauczyciela kolejnych czynności
 • Przygotowanie przez uczniów swojego stanowiska pracy (materiały i narzędzia dostosowane do indywidualnych możliwości)
 • Owijanie obręczy metalowej wybranym przez siebie kolorem sznurka
 • Wykonanie kolejnych czynności pod kierunkiem i z pomocą nauczyciela:

grupa I –  łapacz snów z gotowej serwetki szydełkowej

grupa II –  łapacz snów wiązanie sznurków według instrukcji obrazkowej

grupa III –  łapacz snów z papierowego talerzyka

c) Podsumowanie:

 • Podsumowanie zajęć (co, dla kogo i z jakiej okazji robiliśmy)
 • Porządkowanie swojego miejsca pracy
 • Zakończenie zajęć

Autorka: Małgorzata Dytman – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz