Scenariusz zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy z wykorzystaniem TIK – Dot painting kropkowa technika malarska

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 lutego 2023 roku.

kropki

Scenariusz zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy – rękodzieło, z wykorzystaniem TIK (90 min)

Temat: Dot painting – kropkowa technika malarska

Cele szczegółowe zajęć:

 • rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań
 • doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi
 • rozwijanie umiejętności praktycznych

Metody i formy pracy:

Metody:

 • cykl Kolba
 • metoda problemowa
 • pokaz z objaśnieniem
 • metoda praktycznego działania

Formy pracy: 

 • praca grupowa
 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

YouTube, GIMP, Genially, farba akrylowa, paleta, kartka, flamastry, stara płyta CD lub kamień, patyczki o różnej grubości

Wymagania w zakresie technologii:

 • komputer
 • projektor
 • tablica interaktywna

Przebieg zajęć:

Czynności wstępne i organizacyjne:

1. Powitanie
2. Czynności organizacyjne
3. Sprawdzenie obecności

Aktywność nr 1

Wprowadzenie do tematu – Kropki wokół nas

Opis aktywności:

 1. Nauczyciel udostępnia uczniom aplikację Genially, wyświetla ją na projektorze. https://view.genial.ly/6288fdd317570400189e2872/presentation-basic-presentation
 2. Uczniowie zapoznają się z filmem „The Dot” na platformie YouTube oraz materiałami zawartymi na pierwszej stronie prezentacji, wykonują zadanie tam zawarte.

Aktywność nr 2

Temat:

Refleksja – O co chodzi z tymi kropkami?

Opis aktywności:

 1. Uczniowie dzielą się z innymi swoimi przemyśleniami po obejrzeniu filmu „The Dot”.
 2. Wypowiadają się na temat zadania kreatywnego, prezentują co udało się im stworzyć z kropki; określają czy zadanie było trudne.
 3. Uczniowie w grupie robią mapę myśli na temat kropek występujących wokół nas. Wymyślają, gdzie jeszcze można spotkać kropki we własnym otoczeniu. Wykorzystują do tego aplikację  https://coggle.it/plans

Aktywność nr 3

Temat:

DOT PAINTING – wprowadzenie teoretyczne

Opis aktywności:

 1. Nauczyciel ponownie wyświetla prezentację na aplikacji Genially. https://view.genial.ly/6288fdd317570400189e2872/presentation-basic-presentation
 2. Uczniowie dowiadują się skąd pochodzi poznawana technika malarska, poznają materiały i narzędzia potrzebne do wykonania zdobienia oraz oglądają film instruktażowy.

Aktywność nr 4

Temat:

Tworzenie projektu i praktyczne wykonanie zdobienia

Opis aktywności:

1. Uczniowie tworzą własny projekt mandali używając flamastrów. Następnie w praktyce tworzą zdobienie na płycie CD lub kamieniu, wykorzystując stworzony projekt.

Podsumowanie lekcji

Prezentacja prac.
Porządkowanie miejsca pracy.

Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie wypełniają krótką ankietę na temat zajęć.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepxoLbQcxvxc2IFKOrGTc87iE-YlfDY_r_zSw7vBh9UytYXA/viewform?usp=sf_link

Autor: Michalina Dulińska-Gryc – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz