Sensoryczna matematyka. Stymulacja zmysłów – scenariusz zajęć w zespole rewalidacyjno-wychowawczym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 marca 2023 roku.

niebieski piasek kinetyczny

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Brzuchnalska
Data: 25.11.2022 r.

Temat: Sensoryczna matematyka. Stymulacja zmysłów.

Cele ogólne:

  • Stymulacja polisensoryczna
  • Rozwijanie komunikacji i rozumienie prostych poleceń
  • Rozbudzanie zainteresowania dziecka

Cele szczegółowe – dziecko:

  • poprawia świadomość w schemacie własnego ciała
  • stymuluje zmysły
  • rozwija swoją komunikacje
  • rozumie proste polecenia
  • współpracuje z nauczycielem

Metody:

słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy pracy:

indywidualna, zespołowa

Środki dydaktyczne:

tacka, piasek kinetyczny, makaron, karta pracy z cyfrą 1, figury geometryczne, piosenka Śpiewające Brzdące ,,Jeden, dwa i trzy”

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci z piosenką (Nauczyciel trzyma dzieci za ręce. Piosenkę śpiewamy dwa razy).

Wszyscy są witam was zaczynamy już czas,

Jestem ja Pani Agnieszka (nauczyciel wskazuje na siebie)

jesteś ty Bartek (nauczyciel wskazuje na dziecko)

jesteś ty Lenka (nauczyciel wskazuje na drugie dziecko)

raz, dwa, trzy (nauczyciel odlicza dotykając każde dziecko).

2. Wyjaśnienie tematu zajęć poprzez zabawę paluszkową.

3. Nauczyciel siada naprzeciwko dzieci, chwyta ich za kciuki pokazując wyjaśnia zabawę, która polega na liczeniu paluszków u rąk stukając w stoliczek. Nauczyciel śpiewa piosenkę.

Zabawa paluszkowa

Ja jeden palec mam, ja jeden palec mam

Ja jeden palec mam i coraz szybciej gram.

Ja dwa palce mam, ja dwa palce mam

Ja dwa palce mam i coraz szybciej gram.

Ja trzy palce mam, ja trzy palce mam

Ja trzy palce mam i coraz szybciej gram.

Ja cztery palce mam, ja cztery palce mam

Ja cztery palce mam i coraz szybciej gram.

Ja pięć palców mam, ja pięć palców mam

Ja pięć palców mam i coraz szybciej gram.

Ja sześć palców mam, ja sześć palców mam

Ja sześć palców mam i coraz szybciej gram.

Ja siedem palców mam, ja siedem palców mam

Ja siedem palców mam i coraz szybciej gram.

Ja osiem palców mam, ja osiem palców mam

Ja osiem palców mam i coraz szybciej gram.

Ja dziewięć palców mam, ja dziewięć palców mam

Ja dziewięć palców mam i coraz szybciej gram.

Ja dziesięć palców mam, ja dziesięć palców mam

Ja dziesięć palców mam i coraz szybciej gram.

4. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe do piosenki.

Nauczyciel wyjaśnia na czym będzie polegać kolejna zabawa. Siada naprzeciwko dziecka, chwyta go za obie ręce, śpiewa piosenkę i razem z dzieckiem rysuje w powietrzu ruchem dłoni figury geometryczne.

Czapeczka – rysowanie trójkąta

Kółeczko – rysowanie koła

Okieneczko – rysowanie kwadratu

,,Piosenka o figurach geometrycznych’’

Czapeczka,

Kółeczko,

Małe okieneczko x 2

Figurę oglądamy kółeczek poszukamy x 2

Nauczyciel kładzie na stoliku figurę geometryczną: koło.

Dzieci badają dotykiem figurę, podejmują próby manipulacji.
Po zapoznaniu się z kształtem nauczyciel śpiewa dalej.

Czapeczka,

Kółeczko,

Małe okieneczko x 2

Figurę oglądamy kwadratów poszukamy x 2

Nauczyciel kładzie na stoliku figurę geometryczną: kwadrat.
Dzieci badają dotykiem figurę, dociskają paluszkami, przesuwają po stoliku.
Po zapoznaniu się z kształtem nauczyciel śpiewa dalej.

Czapeczka,

Kółeczko,

Małe okieneczko x 2

Figurę oglądamy trójkątów poszukamy x 2

Nauczyciel kładzie na stoliku figurę geometryczną: trójkąt.
Dzieci badają dotykiem figurę, oklepują, drapią, dociskają paluszkami, piętrzą.

Po zapoznaniu się z ostatnim kształtem, nauczyciel przypomina dzieciom wszystkie figury geometryczne, które występowały w piosence.

5. Nauczyciel rozdaję dzieciom tacki z piaskiem kinetycznym. Podejmuje wspólną zabawę z dziećmi – zanurza ręce w piasku, obsypuje piaskiem, rozciera piasek po zewnętrznej stronie dłoni, rysuje z nimi różne zygzaki.

6. Nauczyciel włącza piosenkę Śpiewające Brzdące ,,Jeden, dwa i trzy”, do której dzieci wspólnie z nauczycielem rysują opuszkiem palca po piasku cyfrę 1, 2, 3…

7. Nauczyciel ukrywa w piasku kinetycznym drewniane kształty i zwraca się do dzieci ,,Gdzie są zabawki? Poszukamy zabawek?

8. Dzieci podejmują w miarę swoich indywidualnych możliwości samodzielną aktywność zabawową w poszukiwaniu ukrytych zabawek w piasku. Nauczyciel motywuje dzieci do podejmowanego działania. Bije brawo za znalezione przez dziecko zabawkę.

9. Na zakończenie zajęć nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy z cyfrą 1. Z pomocą nauczyciela dzieci wypełniają kontur cyfry makaronem.

10. Zakończenie zajęć, pochwała dzieci za współpracę z nauczycielem.

W scenariuszu wykorzystano:

1. ,,Poznajemy figury geometryczne” na podstawie Śpiewanki – pokazywanki

2. Zabawy paluszkowe ,,Ja jeden palec mam” – Krzysztof Sąsiadek

Autor: Agnieszka Brzuchnalska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz