Sprawdzian z języka polskiego dla ucznia klasy piątej z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 7 lutego 2019 roku.

Otwarta książka

Sprawdzian z języka polskiego dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia klasy piątej
niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim.

……………………………………………….
imię i nazwisko, klasa

SPRAWDZIAN 1.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIERSZ, A NASTĘPNIE WYKONAJ POLECENIA.

Anna Kamieńska
Książka

Czemu książka stoi niema?
Może o czym mówić nie ma?

Jej literek czarne rządki
smutne jak jesienne grządki.

Czemu taka nudna, pusta,
jakby jej zamknięto usta?

Aż tu nagle, moja miła,
niema książka przemówiła.

I gadała, i śpiewała,
czego nie opowiadała!

O przygodach, awanturach,
ptakach, kwiatach, morzach, górach.

Gdzie to wszystko w niej mieszkało?
Jak to wszystko w niej drzemało?

Chyba nie ma o co pytać:
nauczyliśmy się czytać.

1. Podaj imię i nazwisko autora przeczytanego tekstu.
……………………………………………………………
2. Podaj tytuł tego utworu.
……………………………………………………………
3. Jak inaczej można nazwać autora wiersza?
a) dziennikarz
b) poeta
c) nauczyciel
4. Książka stoi niema to znaczy, że:
a) książka jest nieobecna,
b) książka jest niepotrzebna,
c) książka nic nie mówi.
5. Otocz pętlą fragment wiersza mówiący o tym, o czym była książka.
6. Jak to się stało, że książka przemówiła?
a) dzieci nauczyły się czytać,
b) dzieci słuchały opowieści rodziców,
c) dzieci obejrzały ilustracje.
7. Policz i napisz, ile zwrotek ma ten wiersz.
…………………….
8. Policz i napisz, ile wersów ma ten wiersz.
…………………….
9. Znajdź w wierszu pogrubione wyrazy. Napisz, jaka to część mowy.
……………………………….
10. Zamaluj na kolorowo słowa określające pogrubione wyrazy.
11. Napisz, jak w wierszu nazywamy określenie rzeczownika.
……………………………….
12. Uzupełnij tabelkę:

13. Przepisz z wiersza:
a) zdanie oznajmujące: …………………………………………………………………………….
b) zdanie pytające: …………………………………………………………………………………..

 

Autor: Ewelina Siemiątkowska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz