Święty Mikołaj – scenariusz zajęć dla uczniów niesłyszących, z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 grudnia 2022 roku.

Zajęcia edukacyjne przewidziane są dla uczniów niesłyszących/z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, na pierwszym etapie edukacyjnym. Scenariusz wykorzystuje narzędzia TIK, programy ogólnodostępne on-line, które podnoszą atrakcyjność lekcji w oczach dzieci, zwiększają motywację podopiecznych do działania i pełniejszego zaangażowania w pracę.  

Cel ogólny zajęć:

 • utrwalenie podstawowych pojęć związanych ze Świętym Mikołajem

Cele szczegółowe – uczeń:

 • zna podstawowe elementy ubioru Świętego Mikołaja
 • potrafi dobrać odpowiednie etykietki do obrazka
 • nazywa proste czynności

Metody pracy: 

 • słowna: rozmowa kierowana, pogadanka
 • oglądowa: pokaz
 • działalność praktyczna
 • aktywizująca z wykorzystaniem TIK

Formy pracy:

 • indywidualna 
 • zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:

 • komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, drukarka, skaner, etykietki z nazwami ubioru Mikołaja

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć. Nauczyciel zachęca uczniów do ułożenia puzzli on-line – Święty Mikołaj https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/311138-święty-mikołaj-święty-mikołaj#4×3.

2. Rozmowa na temat obrazka:

 • Kto jest na obrazku?
 • Kiedy odwiedza dzieci Święty Mikołaj?
 • Jak jest ubrany Święty Mikołaj?

3. Nauczyciel drukuje obrazek, który został ułożony z puzzli on-line przez dzieci. Omawia z uczniami postać Mikołaja, wskazuje poszczególne elementy ubioru. W dalszej części dopasowuje odpowiednie etykietki do obrazka: buty, worek, płaszcz, pas, czapka, rękawiczki. Obrazek z etykietkami zawiesza na tablicy.

4. Nauczyciel skanuje postać Mikołaja i zapisuje ją na komputerze. Obraz otwiera w programie https://sketch.metademolab.com i tym samym wprawia Mikołaja w ruch. Następnie nauczyciel omawia i utrwala z uczniami nazwy podstawowych czynności wykonywanych przez Świętego:

 • Kto to jest?
 • To jest Mikołaj.
 • Co robi Mikołaj?
 • Mikołaj biega/skacze/macha/spaceruje.

Każde zdanie i pytanie nauczyciel zapisuje na tablicy i odczytuje głośno z uczniami.

5. Praca samodzielna – uczniowie utrwalają nazwy ubioru Mikołaja w programie Wordwall: Mikołaj – Rysunek z opisami (wordwall.net)

6. Piosenka o Mikołaju z pokazywaniem https://www.youtube.com/watch?v=IA6aLvhzzaA

Wspólna zabawa z dziećmi przy muzyce, nauka tańca.

Autor: Agnieszka Hartung – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz