Teksty słowno-obrazkowe piosenek na zajęcia rozwijające kreatywność dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 czerwca 2022 roku.

Koncepcje pedagogiczne podkreślają wartość wychowania muzycznego. W naturalnym rozwoju dziecka muzyka towarzyszy mu głównie podczas zabawy, gier ruchowych, piosenek. Dzięki niej, dzieci doświadczają różnych emocji, zaspokajają potrzebę radości, rozwijają wrażliwość (Przychodzińska-Kaciczak, 1991). Te cele są jednymi z najważniejszych podczas zajęć muzycznych z osobami z niepełnoprawnością intelektualną – kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, zaspokajanie potrzeby tworzenia.

Dlatego z jednej strony należy umożliwić uczniom tworzenie muzyki poprzez obcowanie z dźwiękiem, z instrumentami, muzykowanie, z drugiej, konieczny jest adekwatny do wieku rozwojowego, emocjonalnego i poznawczego dobór utworów do nauki śpiewu lub choćby słuchania, tak by dziecko mogło, słuchając lub śpiewając, przeżywać rożne stany emocjonalne i wyrażać siebie. Muzyka w pedagogice ma walory terapeutyczne, a podczas zajęć rozwijających kreatywność odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości, dając satysfakcję z tworzenia i odtwarzania (walor emocjonalny, poznawczy i motywacyjny).

Prowadząc zajęcia z uczniami z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, odkryłam ich pasję do śpiewania. Postanawiałam to wykorzystać i przybliżyć im świat muzyki, prezentując i ucząc ich piosenek mających źródła w różnych stylach muzycznych oraz utworów będących zabawami muzycznymi (także ludowymi). W tym celu tworzyłam teksty słowno-obrazkowe, których przykłady zamieszam poniżej, mając nadzieję, że umilą lekcje muzyki innym uczniom. Wszystkie piktogramy użyte w tekstach zapożyczyłam z zeszytów piktogramów wydanych do podręcznika „Nasz elementarz” oraz z programu The Picture Communication Symbols, Boardmarker.

Bibliografia:

Cała grafika (PCS) użyta w tekstach piosenek pochodzi z Zeszytów Piktogramów (część 1, 2, 3, 4) wydanych do podręcznika Nasz Elementarz, klasa 1, na zlecenie i ze środków MEN

Można je znaleźć także na stronie: naszelementarz.men.gov.pl

Pobierz więcej piosenek

Autor: Edyta Zimny – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz