Tworzymy klasowy „mini ogródeczek” – konspekt zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 grudnia 2020 roku.

Temat: Nasz kuchenny ogródeczek – tworzymy klasowy „mini ogródeczek”

Przedmiot:

przysposobienie do pracy

Klasa II PDP: 

3 osobowa grupa uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Czas trwania zajęć: 

45 minut

Metoda: 

słowna, pokaz, praktycznego działania, pozytywnych wzmocnień

Forma:

grupowa, indywidualna

Środki:

piktogramy, wydrukowane nazwy ziół, zioła do przesadzenia, ziemia, plastikowe doniczki z podstawkami, plastikowe łopatki, folia na stół, 3 plastikowe miski, konewka, kamienie różnej wielkości, ciepła woda, ręcznik papierowy, drewniana skrzynka do ziół, drewniane tabliczki, kreda, mokre chusteczki do rąk, nożyczki

Cele główne:

 1. Zapoznanie z nazwami i wyglądem ziół stosowanych w kuchni.
 2. Zapoznanie ze sposobem sadzenia roślin do doniczek.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie umiejętności odpowiadania na zadawane pytania i dotyczące tematu.
 2. Kształcenie umiejętności dzielenia się informacjami podczas swobodnej rozmowy na temat zastosowania przypraw w kuchni.
 3. Rozwijanie zmysłu dotyku poprzez zabawy z ciepłą wodą i chłodną ziemią.
 4. Rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowej.

Przebieg zajęć

 1. Powitanie uczniów, przedstawienie tematu zajęć – sadzenie ziół w doniczkach do klasowego „mini ogrodu”.
 2. Ustalenie tematu zajęć i przyczepienie go do małej tablicy.
 3. Rozmowa z uczniami dotycząca ziół, odpowiadanie na pytania nauczyciela: Co to są zioła? Czy znacie ich nazwy? Które z nich lubicie i znacie? Po czym można rozpoznać bazylię, miętę? Co potrzebne jest do zasadzenia ziół w doniczce? Wybieranie kolejno piktogramów i przyczepianie ich do tablicy przez jednego ucznia.
 4. Przygotowanie miejsca pracy: rozłożenie przez uczniów folii na stole.
 5. Nalanie przez ucznia ciepłej wody do 2 misek z drobnymi kamieniami, do których uczniowie wkładają kolejno swoje dłonie.
 6. Uczniowie wyciągają z miski kamienie i wrzucają je do doniczek, potem wylewają wodę do zlewu.
 7. Rozcinanie worka z ziemią i wsypywanie ziemi do misek.
 8. Przygotowanie ziół do przesadzania i wyciąganie ich z osłonek.
 9. Wszyscy uczniowie kolejno nakładają łopatką niewielkie ilości ziemi do poszczególnych doniczek.
 10. Wszyscy uczniowie kolejno ugniatają ziemię w doniczkach.
 11. Uczniowie wkładają zioła do poszczególnych doniczek i dokładają ziemię.
 12. Po skończonej pracy uczniowie samodzielnie myją ręce.
 13. Uczniowie piszą wg wzoru nazwy ziół.
 14. Uczniowie wkładają tabliczki do doniczek, a później wkładają doniczki do drewnianej skrzynki przeznaczonej na zioła i oznaczonej: „mały ogród”.
 15. Ocena pracy uczniów, sprzątanie miejsca pracy.

Autor: Ewa Wrzesińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz