Uczucia i emocje – scenariusze zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 maja 2016 roku.

Poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania.

Prezentowany  przeze mnie cykl scenariuszy zajęć Uczucia i Emocje wykorzystuje bajki terapeutyczne, wiersze i fragmenty lektur, które uczą dobrego zachowania i kultury bycia na co dzień. Scenariusze mają pomóc uczniowi w zrozumieniu jego własnych emocji, emocji innych, przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń zachowania, a jeśli już się one pojawią – ma pokazać jak sobie z nimi radzić. Mają wspierać je w rozwoju i kształtowaniu osobowości. Obejmują 5 tematów zajęć przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  lekkim.
uczucia1Realizacja jednego tematu zajmuje około 120 minut. Zajęcia należy prowadzić  grupowo.  Mogą być realizowane przez każdego nauczyciela, który zapozna się z jego tematyką. Prowadzący może – jeśli uzna za słuszne – modyfikować przebieg zajęć, wprowadzać zmiany i korekty (dostosowywać do potrzeb i możliwości uczniów).

Rolą prowadzącego – nauczyciela jest stworzenie klimatu zaufania, bezpieczeństwa, zachęty do współpracy. Zalecane jest tworzenie kręgu sprzyjającego rozwijaniu umiejętności wyrażania uczuć oraz integracji grupy.

Cele proponowanych zajęć:

 • zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób.
 • wyciszenie uczniów – uczestników zajęć,
 • wywołanie chęci działania i podjęcie działania,
 • współdziałanie z innymi uczniami – uczestnikami grupy,
 • przekazywanie uczniom wartości i norm postępowania,
 • wspieranie ucznia w rozwoju i kształtowaniu jego osobowości,
 • pomoc uczniowi w zrozumieniu jego własnych emocji,
 • wskazywanie skutecznych sposobów łagodzenia napięć,
 • pomoc uczniowi  w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii,
 • uświadomienie uczniowi, że oprócz praw ma również obowiązki.

Realizację proponowanych zajęć umożliwią  metody aktywizujące np.:

 • praca z tekstem; głośne czytanie, słuchanie, dyskusja na temat głównych wątków, relacji między bohaterami,
 • drama angażująca jednocześnie ruch i gest, mowę, myśli i uczucia uczestnika,
 • techniki plastyczne (rysunek omówiony i wyeksponowany),
 • gry i zabawy ruchowe (propozycje  znalazłam w książce autorstwa Klausa W. Vopela pt. „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży”, Cz 1-4. Kielce, 1999),
 • słuchanie muzyki, odtwarzanie nastroju  muzyki ruchem całego ciała.
Pobierz cały materiał wraz ze scenariuszami i załącznikami.

Tematy wszystkich scenariuszy

 1. Emocje i uczucia- jak sobie z nimi radzić?
 2. Magiczne słowo PRZEPRASZAM.
 3. Nie obrażaj mnie.
 4. Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.
 5. Chętnie się z tobą podzielę.

 

Opracowanie: mgr Małgorzata Szwalec

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed