Usprawnianie funkcji językowych w oparciu o tematykę zimową – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 lutego 2020 roku.

I Informacje wstępne

Nauczyciel prowadzący:

Marzena Wtulich

Przedmiot:

zajęcia rewalidacyjne – fortioryzacja

Czas trwania zajęć:

60 min

Klasa: 

VII (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym)

Temat: Usprawnianie funkcji językowych w oparciu o tematykę zimową.

Cele:
 • usprawnianie funkcji manualno-kinestetycznej;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • kształtowanie analizy i syntezy wyrazowej;
 • doskonalenie umiejętności czytania;
 • utrwalanie obrazu liter kształtopodobnych;
 • rozwijanie grafomotoryki, motoryki małej i dużej.
Formy pracy:
 • indywidualna zróżnicowana;
 • zbiorowa zróżnicowana.
Metody pracy:
 • oparte na obserwacji;
 • oparte na słowie;
 • oparte na praktycznej działalności uczniów: metoda ćwiczebna, aktywizująco-zadaniowa.
Środki dydaktyczne:

drobne przedmioty, szeregi wyrazów, ilustracje, karty pracy, kartki do tworzenia śnieżek, magnetofon z płytą cd.

II Przebieg zajęć

Zajęcia wstępne
 1. Powitanie uczniów – łańcuch imion.
 2. Gimnastyka – poruszanie poszczególnymi częściami ciała przy piosence Bogdanowicz.
Zajęcia zasadnicze

1. Ćwiczenia manualno-kinestetyczne:

a) rozpoznawanie drobnych przedmiotów podanych do ręki bez kontroli wzroku:

 • klucz,
 • ołówek,
 • gumka,
 • widelec,
 • łyżeczka,
 • nożyczki;

b) wybieranie papierowych kuleczek z pudełka wypełnionego ryżem.

2. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokowo-ruchową.

Odnajdywanie umieszczonych w klasie elementów obrazków – tworzenie w całość:

 • bałwan,
 • śnieg,
 • iglo,
 • Eskimos.

3. Ćwiczenia rozwijające analizę i syntezę wyrazową:

a) dobieranie do obrazków etykiet wyrazowych:

 • bałwan,
 • śnieg,
 • iglo,
 • dom,
 • Eskimos;

b) analiza i synteza sylabowa i głoskowa;

c) dopasowywanie sylab – tworzenie wyrazów;

d) przeliczanie sylab, głosek – dobieranie odpowiedniej ilości korali.

4. Ćwiczenia kształtujące myślenie przyczynowo-skutkowe.

Układanie historyjki obrazkowej (praca zespołowa).

5. Ćwiczenia rozwijając motorykę małą i dużą – lepienie kul śniegowych i wrzucanie do obręczy.

6. Ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową/umiejętność czytania:

a) czytanie tekstu rymowanki/kreślenie palcem liter – odnajdywanie liter d – b w tekście i na ilustracji;

b) odnajdywanie liter kształtopodobnych: p – b;

c) odnajdywanie różnic na ilustracjach;

d) odnajdywanie takich samych sylab – tworzenie domina/układanie zdań z rozsypanych sylab.

7. Ćwiczenie kształtujące grafomotorykę (łączenie punktów – bałwan)/ćwiczenie kształtujące syntezę wyrazową (zimowa zgadywanka – uzupełnianie brakujących liter w wyrazach – odczytanie hasła.

Zajęcia końcowe
 1. Relaksacja przy muzyce.
 2. Ocena pracy uczniów i nagrodzenie buźkami uśmiechu i łakociami.
 3. Pożegnanie uczniów.

Autor: Marzena Wtulich – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz