Zajęcia kształtujące kreatywność – konspekt dla klasy II PDP

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 maja 2019 roku.

Ramki na zdjęcia z tektury

Zajęcia kształtujące kreatywność

Temat lekcji: Papieroplastyka – wykonywanie ramki na rodzinne zdjęcia.

 

Grupa: 7 uczniów

Czas trwania: 45 minut

Cele rewalidacyjne:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów (werbalnych i pozawerbalnych)
 • rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i pamięci oraz sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • stwarzanie pozytywnej atmosfery bezpieczeństwa i zaufania

Cel ogólny poznawczy:

 • zapoznanie uczniów z techniką wykonania ramki z tektury i dekorowania jej według instrukcji nauczyciela

Cele operacyjne poznawcze – uczeń potrafi na miarę swoich możliwości:

 • połączyć za pomocą kleju i taśmy klejącej poszczególne elementy ramki
 • naklejać poszczególne (duże i małe) elementy na szablon według instrukcji nauczyciela
 • komponować układ na szablonie według wzoru

Cele ogólne kształcące:

 • doskonalenie umiejętności  korzystania z taśmy dwustronnej, dziurkacza z wzorami, linijki, kleju
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego odpoznawania i dobierania kolorów

Cele operacyjne kształcące – uczeń potrafi na miarę swoich możliwości:

 • prawidłowo korzystać, dziurkacza, taśmy dwustronnej
 • dobrać odpowiednie kolory zgodnie z instrukcją nauczyciela

Cele wychowawcze:

 • wdrażanie uczniów do zachowania porządku w miejscu pracy
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
 • doskonalenie  znajomości reguł i zasad obowiązujących w czasie lekcji
 • wdrażanie uczniów do przestrzegania form grzecznościowych
 • rozwijanie poczucia poszanowania pracy innych uczniów

Metody pracy wg Okonia:

 • ćwiczebne: odpoznawanie kolorów, omawianie rodzinnych zdjęć
 • waloryzacyjne:

* ekspresja plastyczna – wykonanie ramki na zdjęcia

* impresja muzyczna – słuchanie utworów muzycznych w czasie pracy

*ekspresja ruchowa – zabawa naśladowcza

 • podające – przekazanie instrukcji kolejnych  etapów pracy
 • poszukujące – pogadanka heurystyczna na temat członków rodziny

Formy pracy:

 • indywidualna jednolita głośna i cicha

Środki dydaktyczne:

 • papier kolorowy (w dwóch odcieniach)
 • papier tekturowy
 • klej wikol, taśma dwustronna
 • nożyczki
 • dziurkacz ozdobny
 • linijka, ołówek, gumka do mazania
 • zdjęcia rodzinne
 • papier samoprzylepny
 • wzór ramki (zał.1)
 • elementy dekoracji (zał.2)
 • magnetofon
 • płyty z muzyką relaksacyjną
 • ziarna słonecznika

Struktura zajęć

I Faza wstępna

1. Czynności organizacyjno–porządkowe:

– powitanie

– przygotowanie przyborów do pracy.

2. Zabawa naśladowcza – „Kółko małe…”.

3. Zabawa tematyczna – „Poszukiwanie kolorów”.

II Faza zasadnicza

1. Wprowadzenie do tematu – pogadanka na temat rodziny na podstawie przyniesionych przez uczniów zdjęć rodziny.

2. Praca plastyczno–techniczna: tekturowa ramka na zdjęcia.

III Faza końcowa

1. Prezentacja wykonanych prac.

2. Podsumowane zajęć.

3. Uporządkowanie miejsc pracy.

Pobierz cały konspekt z przebiegiem zajęć

 

Opracowanie: Joanna Warmuz

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz