Znaki drogowe, scenariusz zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 grudnia 2015 roku.

znaki drogoweData: 06.11.2015

Liczba uczniów: 5

Czas trwania: 60 minut

Opracowanie i prowadzenie: Małgorzata Brzezińska

Temat: ZNAKI DROGOWE

 CELE OPERACYJNE :

Uczeń:

 • Rozpoznaje rodzaje i zna niektóre znaki drogowe;
 • Wie jakie jest znaczenie znaków drogowych;
 • Zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię i stosuje tą wiedzę w praktyce;
 • Segreguje przedmioty ze względu na ich kształt;
 • Pisze po śladzie;
 • Przepisuje prosty tekst;
 • Potrafi odczytać krótkie zdania;
 • Potrafi wyszukać obrazki ze wskazanym znakiem drogowym;
 • Układa proste puzzle;
 • Przelicza elementy w dostępnym dla siebie zakresie 

znaki drogoweMETODY PRACY:

 • Słowna;
 • Oglądowa;
 • Praktycznego działania. 

FORMY PRACY:

 • Indywidualna;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • Znaki drogowe duże i małe, znaki drogowe- puzzle, nożyczki, kleje, zeszyty, duże przejście dla pieszych, sygnalizator świetlny, etykiety z nazwami znaków, obrazki przedstawiające przejście dla pieszych, karty z liczbami, kredki i pisaki, karty pracy z sygnalizacją świetlną.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Pogadanka na temat znaków drogowych.
 2. Podział znaków drogowych na ostrzegawcze, informacyjne, zakazu i nakazu.
 3. Wskazywanie i nazywanie wybranych znaków drogowych.
 4. Agata, Marcin, Tomasz wklejają wybrane znaki drogowe tworząc z nich zbiory. Michał wkleja znaki i opisuje zbiory. Krystian kreśli po śladzie nazwy zbiorów i wkleja znaki.
 5. Układanie i wklejanie do zeszytu puzzli z omawianymi znakami drogowymi.
 6. Przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych z sygnalizatorem świetlnym i bez niego./
 7. Przechodzenie przez jezdnię ćwiczenia praktyczne.znak_zakaz
 8. Podsumowanie zajęć.
 9. Zakończenie.

Opracowała: Małgorzata Brzezńska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz