Konspekt zajęć pozalekcyjnych w świetlicy terapeutycznej

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 22 sierpnia 2015 roku.

konieGRUPA: Młodzież licealna ze schorzeniem narządu ruchu (MPD); grupa mieszana: 5 dziewcząt i 6 chłopców.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 120 minut.

MIEJSCE: Klub jeździecki przy stadninie koni.

TYPY I RODZAJE ZAJĘĆ:
– Wychowanie fizyczne i sport (wycieczka sportowa),
– Oświatowe (film).

FORMY ZAJĘĆ:
1. Zajęcia masowe,
2. Zajęcia intensywne,
3. Świetlica planowo-tokowa (tematyczna).

TEMAT: POZNAJĘ WŁASNE MOŻLIWOŚCI.
MOJE SPOTKANIE ZE SPORTEM.

CEL GŁÓWNY: Uświadomienie wychowankom znaczenia sportu jako źródła odkrycia i rozwoju własnych możliwości.

CELE TERAPEUTYCZNE
Ogólne i operacyjne:
– Ukazanie, że mimo ograniczeń związanych ze zdrowiem można przełamać życiowe bariery i uwierzyć w siebie.
* Młodzież poprzez spotkanie z paraolimpijczykami uświadamia sobie, że jest w stanie uprawiać daną dyscyplinę sportu (jeździectwo),
– Uświadomienie, że sport może być jednym ze sposobów na aktywne i twórcze życie.
* Młodzież poprzez wizytę w klubie jeździeckim dostrzega szanse jakie daje sport na aktywne i pełne życie.
– Prowadzenie ćwiczeń usprawniających i rehabilitacyjnych z udziałem konia.
* Grupa wykona zaproponowane ćwiczenia.
– Eliminowanie lęku i stresu poprzez kontakt z koniem.
* Młodzież doznaje odprężenia i relaksu poprzez kontakt z koniem.

CELE POZNAWCZE
Ogólne i operacyjne:
– Zapoznanie z zasadami uprawiania jeździectwa.
* Młodzież zna zasady jakie obowiązują przy uprawianiu jeździectwa.
– Zapoznanie z figurami i ruchami składającymi się na konkurencję ujeżdżania.
* Wychowankowie wiedzą jak wygląda konkurencja ujeżdżania.
– Zdobywanie informacji na temat pielęgnacji konia i przygotowania go do ujeżdżania.
* Młodzież wie jak pielęgnować konia i przygotować go do ujeżdżania.
– Obserwowanie treningu ujeżdżania w wykonaniu sportowców.
* Młodzież wie się jak wygląda trening zawodnika.

CELE WYCHOWAWCZE
Ogólne i operacyjne:
– Pokazywanie postaw godnych naśladowania.
* Młodzież zauważa, że postawa niepełnosprawnych sportowców jest godna naśladowania.
– Zapoznanie z ideą paraolimpizmu.
* Wychowankowie dowiadują się o ideach, wartościach związanych z ruchem paraolompijskim.

METODY PRACY:
• m. problemowa – dyskusja podsumowująca,
• m. waloryzacyjna impresyjna – obcowanie z koniem,
• m. ćwiczebna –jazda na koniu,
• m. podająca – pokaz treningu sportowców, film o stadninie koni i klubie jeździeckim.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przywitanie.
2. Zapoznanie wychowanków z działalnością stadniny koni ze szczególnym uwzględnieniem działalności klubu jeździeckiego (film).
3. Zaznajomienie młodzieży z celem i programu wizyty w stadninie.
4. Udział wychowanków w przygotowaniu zwierząt do zajęć z jednoczesnym nawiązaniem kontaktu emocjonalnego z końmi.
5. Obserwacja treningu dyscypliny ujeżdżania w wykonaniu zawodowych sportowców (pełnosprawnych i niepełnosprawnych).
6. Jazda konna w wykonaniu wychowanków.
7. Wykonywanie prostych ćwiczeń usprawniających z udziałem konia.
8. Przerwa.
9. Spotkanie z paraolimpijczykami podsumowujące wizytę w stadninie.
10. Pożegnanie.
Opracowanie: mgr Edyta Maroszek

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz