Karty pracy wspomagające naukę czytania, pisania i liczenia

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 1 sierpnia 2015 roku.

Zachęcamy do wydrukowania i skorzystania z tradycyjnych kart pracy wspomagających rozwój umiejętności czytania, pisania i liczenia. Pochodzą one z programów:

  • Eduterapeutica Dysleksjakarta-pracy-przyklad
  • Eduterapeutica Dyskalkulia
  • Eduterapeutica Gimnazjum (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia)

Wydawcą tych kart pracy, jak również multimedialnych pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest firma EI SYSTEM z Poznania.

Dysleksja – pobierz

Dyskalkulia – pobierz

Gimnazjum – pobierz

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz