Nowe narzędzie do wspierania terapii dzieci ze spektrum autyzmu

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 30 marca 2020 roku.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO, specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów, to nowość od wydawnictwa Nowa Era. Przeznaczony do wspierania terapii dzieci ze spektrum autyzmu, stanowi również przydatne narzędzie w pracy terapeutycznej z dziećmi, u których występują trudne zachowania. Blisko 300 multimedialnych ćwiczeń, 40 przykładowych scenariuszy zajęć, 50 filmów animowanych i specjalna aplikacja terapeuty – to tylko niektóre z elementów nowatorskiego programu. Każdy zestaw zawiera dodatkowo tablet, a dwustanowiskowa licencja umożliwia pracę na różnych urządzeniach w tym samym czasie.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO to profesjonalny program multimedialny wspierający rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu. Przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Rekomendowany jest do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Co ważne, może być on również stosowany w terapii dzieci, u których występują trudne zachowania, czyli np. problemy w nawiązywaniu relacji, kłopoty z dostosowaniem się do zasad panujących w grupie, trudności w rozpoznawaniu emocji u siebie i innych, czy z ich regulacją.

– W ostatnich latach zauważalnie wzrosła liczba dzieci diagnozowanych w kierunku spektrum autyzmu. Obserwujemy także większą liczebność uczniów przejawiających różnorodne trudne zachowania. Obu tym grupom niezbędne jest wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych. W odpowiedzi na potrzeby dzieci oraz ich nauczycieli i terapeutów wspólnie z autorkami programu stworzyliśmy specjalistyczne narzędzie i pomoc dydaktyczną – skuteczne w pracy terapeutycznej i atrakcyjne dla uczniów – komentuje Katarzyna Sirak, pedagog specjalny i terapeutka, odpowiedzialna za wartość merytoryczną programów cyfrowych wydawnictwa Nowa Era.

Koncepcja programu odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń, a więc program może być stosowany zarówno w terapii metodą dyrektywną jak i niedyrektywną. Autorki – doświadczone terapeutki, nauczycielki, wykładowczynie – zebrały i opisały wiedzę, jak w skuteczny sposób stymulować rozwój zaburzonych funkcji niezależnie od stosowanych metod terapeutycznych.

Celem programu jest oddziaływanie w trzech obszarach: rozpoznawanie i wyrażanie emocji, poszerzanie kompetencji komunikacyjnych oraz funkcjonowanie społeczne. W skład SPEKTRUM AUTYZMU PRO wchodzi m.in. blisko 300 multimedialnych ćwiczeń na pendrivie i na karcie SD (do wykorzystania na laptopie oraz na tablecie dołączonym do zestawu), program Kreator Komiksów do samodzielnego tworzenia komiksów z możliwością ich wydruku oraz 40 przykładowych scenariuszy zajęć terapeutycznych wraz z kartami emocji i kartami pracy. Dzięki unikatowemu rozwiązaniu zawierającemu ponad 50 filmów animowanych, modelujących zachowania społeczne, dzieci mogą samodzielnie decydować o zakończeniu historyjki. Co ważne, program pozwala również na indywidualizację pracy z poszczególnymi dziećmi m.in. poprzez wybór głosu lektora, zmianę wyglądu komunikatów, wybór postaci towarzyszących dziecku w zajęciach i możliwość wyłączania dźwięków. Jego twórcy zadbali także o atrakcyjny system motywacyjny – po zakończeniu każdego zadania mali użytkownicy uzyskują animowaną informację zwrotną, a w trakcie pracy – komunikat dźwiękowy i wizualny. 

Ewa Śniegowska, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny i współautorka programu zwraca uwagę na przejrzystość formy i jego atrakcyjność wizualną: Większość dzieci z ASD pozytywnie reaguje na metody nauczania oparte na bodźcach wizualnych. Program multimedialny SPEKTRUM AUTYZMU PRO dzięki swojej formie jest łatwy do zrozumienia – uporządkowany, przejrzysty i prosty. Dzięki obrazom, nagraniom dźwiękowym i animowanym filmom jest również atrakcyjny. Jego struktura pozwala na szeroko pojętą indywidualizację, która ma ogromne znaczenie w terapii dzieci z ASD.

Ćwiczenia multimedialne zostały opracowane po konsultacji z dziećmi. To właśnie dzieci decydowały m.in. o doborze postaci przewodnich – wyglądzie, cechach i wypowiedziach wirtualnych towarzyszy użytkownika programu. Współdecydowały również o stylu grafiki. Fakt, że dzieci miały bezpośredni wpływ na wiele aspektów programu, a także tematyka ściśle związana z dziecięcą codziennością to z pewnością ogromne walory tego narzędzia. Każdy zestaw zawiera także przewodnik metodyczny opracowany przez autorki oraz innych doświadczonych terapeutów. 

Agnieszka Drabata, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej oraz pracownik naukowy w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim podkreśla: SPEKTRUM AUTYZMU PRO to narzędzie, dzięki któremu proces nauczania może przebiegać efektywniej, jednocześnie sprawiając uczestnikom zajęć wiele radości. Dostosowanie zadań i form pracy do dominującego stylu uczenia się tej grupy uczniów, przy jednoczesnym uwzględnieniu pracy w grupach obok działań indywidualnych, zdecydowanie ułatwi nauczycielom i terapeutom, stosującym program, realizację celu, który założyli jego autorzy – pomoc w lepszym komunikowaniu się z podopiecznymi z autyzmem oraz efektywniejszej z nimi współpracy. 

W zależności od preferencji dziecka lub wyposażenia placówki, program pozwala na pracę na dwóch urządzeniach w tym samym czasie (czyli na komputerze i dołączonym do zestawu tablecie), współpracuje też z monitorem interaktywnym, rzutnikiem i tablicą interaktywną. Aby umożliwić terapeucie śledzenie postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii (zapisywanie nagrań i zdjęć) do programu dołączona jest aplikacja terapeuty. W poszczególnych ćwiczeniach zastosowano losowy dobór przykładów i tym samym uzyskano zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO jest wyrobem medycznym i uzyskał on pozytywną ocenę kliniczną, która gwarantuje wysoką jakość produktu oraz stały monitoring procesu użytkowania. 

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO wspiera zarówno rozwój emocjonalny jak i społeczny dziecka. Zwraca uwagę na wiele ważnych aspektów od ogólnych do bardziej szczegółowych: począwszy od sytuacji wywołujących określone emocje po ton głosu, po którym można ocenić stan emocjonalny – podkreśla Magdalena Mętkowska-Walewska, psycholog, autorka opinii klinicznej – Program jest tak skonstruowany, że korzystający z niego uczeń część ćwiczeń może wykonać samodzielnie. Jest również pewna grupa zadań wymagająca interakcji z terapeutą, co czyni ten program wielofunkcyjnym. Specjaliści korzystający z programu z pewnością docenią liczne scenariusze zajęć, które stanowią bogatą bazę pomysłów do pracydodaje. 


Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO to kolejny produkt multimedialny z cenionej serii EduSensus wydawnictwa Nowa Era, w ramach której ukazały się programy do diagnozy i terapii logopedycznej i dyslektycznej. Producentem programów z serii EduSensus jest firma Young Digital Planet.

Więcej informacji na temat SPEKTRUM AUTYZM PRO można znaleźć na stronie eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU PRO

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Specjalny program multimedialny dla 

nauczycieli i terapeutów, przeznaczony 

do wspierania terapii dzieci ze spektrum autyzmu

Agata Burczyk, 

Agnieszka Mitoraj-Hebel, 

Ewa Śniegowska

Wydawnictwo Nowa Era

Premiera: 2 kwietnia10 2020

O Autorkach

Ewa Śniegowska – magister oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, wyspecjalizowana w pracy z dzieckiem z autyzmem. Odbyła wiele szkoleń i kursów dotyczących terapii dzieci z ASD. W Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Jest certyfikowaną terapeutką behawioralną i podlega stałej superwizji. Od 26 lat pracuje jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Działa również w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – diagnozuje w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera dzieci i młodzież z całej Polski. Ma także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie wiedzy dotyczącej dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz terapii behawioralnej. 

Agata Burczyk – absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (zdrowie publiczne) oraz Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (pedagogika ogólna). Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Gdańskim. Przez kilka lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, gdzie prowadziła terapię dzieci z autyzmem. Od 9 lat pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel w klasie specjalnej z uczniami z autyzmem. Na co dzień współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

Agnieszka Mitoraj-Hebel – studiowała pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Gdańskim. Od 20 lat jest związana zawodowo i emocjonalnie z ideą integracji. Pracuje jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej. Wielokrotnie organizowała ogólnopolskie konferencje z dziedziny nauczania i wychowania integracyjnego, a także prowadziła szkolenia i warsztaty dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

O Nowej Erze

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne i wszystkie przedmioty, w tym także języki obce, oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Ofertę Grupy Nowa Era uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne i oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN), a od 2017 roku także produkty z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych. W dziedzinie tego typu rozwiązań produkty stworzone przez firmę Young Digital Planet, a obecnie oferowane przez Nową Erę, są absolutnymi liderami rynku.

Nowa Era to również wydawca najstarszego w Europie czasopisma literackiego dla najmłodszych „Świerszczyk”, oraz dwujęzycznego magazynu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „National Geographic Odkrywca”.

Artykuł powstał we współpracy z Wydawnictwem Nowa Era
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz