Konkurs geograficzny „Najpiękniejsze i najbardziej tajemnicze miejsca na świecie”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 czerwca 2019 roku.

Praga, Most Karola

Konkurs geograficzny jest zaadresowany do uczniów gimnazjum i liceum. Będzie trwał przez 5 kolejnych tygodni. Polega na odgadnięciu miejsca, którego zdjęcie jest wywieszone na tablicy.

Celem jest propagowanie wśród młodzieży odkrywania odległych zakątków świata i pogłębianie  wiedzy geograficznej oraz turystycznej.

Regulamin konkursu geograficznego

„Najpiękniejsze i najbardziej tajemnicze miejsca na świecie”

Etap I

1. Konkurs będzie trwał przez 5 kolejnych tygodni od ………………… do ………………….

Polega na odgadnięciu miejsca, którego zdjęcie jest wywieszone na tablicy przy sali nr ………..  Odpowiedź należy przekazać do piątku każdego tygodnia do nauczyciela geografii.

Wzór karty odpowiedzi:

Imię i Nazwisko ……………………………………………. Klasa ……………….

Nazwa miejsca (zamku, szczytu itp.) ………………………………………..

Państwo ……………………………………….. Stolica …………………………….

 2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły.

3. Każdy uczestnik konkursu zdobywa punkty na własne konto.

4. Po pierwszej błędnej odpowiedzi organizator konkursu przekazuje wskazówkę dotyczącą zagadki.

5. Uczestnik za poprawną odpowiedź otrzymuje 10 punktów, natomiast za każdą podpowiedź będą odejmowane 2 punkty.

6. Do drugiego etapu zakwalifikuje się 6 najlepszych osób, w przypadku tej samej liczby punktów, wszyscy zostają zaklasyfikowani.

Etap II

1. Uczniowie zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymują listę 100 miejsc na świecie.

2. Dnia …………………… w sali  …………….  będzie wyświetlane 15 zdjęć z listy, uczniowie będą musieli zapisać, co to za miejsca i gdzie występują.

3. Wygrywa osoba, która prawidłowo wskaże największą liczbę miejsc.

4. W przypadku równej liczby odpowiedzi kilku uczniów, następuje dogrywka.

5. Dla trzech pierwszych miejsc przewidujemy atrakcyjne nagrody, upominki oraz  bardzo dobre oceny z geografii.

 

Autor: Monika Tórz – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz