Scenariusz zajęć z fizyki dla uczniów drugiej klasy gimnazjum

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 czerwca 2018 roku.

Scenariusz zajęć z fizyki

Przedmiot: fizyka

Data:

Klasa: II gimnazjum

Nauczyciel prowadzący: Ewelina Lemanek

 

Temat lekcji: Wiadomości wstępne. Elektryzowanie ciał.

 

  1. Cel ogólny

Zapoznanie ze sposobem elektryzowania.

  1. Cele szczegółowe:

– uczeń wie, na czym polega elektryzowanie,

– uczeń wie, że istnieją dwa rodzaje elektryczności, że ciała naelektryzowane oddziałują ze sobą siłami przyciągania lub odpychania.

  1. Środki dydaktyczne:

– laski szklane i ebonitowe,

– sukno, futerko, jedwab, papier,

– strzemiączka do zawieszania lasek,

– podręcznik,

– tablica interaktywna.

  1. Metody i formy pracy:

– doświadczenia, rozmowa dydaktyczna, metody aktywizujące, filmy edukacyjne.

PRZEBIEG LEKCJI

  1. Faza wstępna

Nauczyciel podaje temat lekcji, określa jej cele. Rozdaje uczniom laski ebonitowe, sukno i jedwab, ewentualnie futerko i papier, nici bądź strzemiączka z zestawów do elektrostatyki.

  1. Faza realizacyjna

Nauczyciel przy użyciu tablicy interaktywnej włącza uczniom film (strona internetowa: http://www.scholaris.pl/resources/run/id/70881). W  rozmowie dydaktycznej przedstawia historię odkrycia zjawiska elektryzowania ciał. Poleca uczniom wykonać doświadczenie z podręcznika. Uczniowie wykonują doświadczenie z elektryzowaniem laski ebonitowej suknem, notują w zeszytach swoje spostrzeżenia. Elektryzują przez pocieranie jedwabiem laskę szklaną i zbliżają do skrawków papieru. Zapisują spostrzeżenia. Konsultują       z nauczycielem i całą klasą swoje spostrzeżenia i wnioski: laski ebonitowa i szklana  po potarciu nabyły cech polegających na przyciąganiu skrawków papieru. Wykonują doświadczenia z dwiema potartymi suknem laskami ebonitowymi i dwiema potartymi jedwabiem laskami szklanymi. Zapisują spostrzeżenia. Uogólniają powyższe wnioski: ciała naelektryzowane jednoimiennie się odpychają, a ciała naelektryzowane różnoimiennie się przyciągają.

  1. Faza podsumowująca

W podsumowaniu uczniowie rozwiązują zadania z zeszytu ćwiczeń. Nauczyciel ocenia aktywność  uczniów. Zadaje pracę domową.

 

Scenariusz zajęć z fizyki opracowała: Ewelina Lemanek

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz