Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie I technikum

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 marca 2019 roku.

 KLASA: 1 Nz 1 klasa 1 technikum

CZAS: 2 jednostki lekcyjne

 

TEMAT: Feste.

Cele lekcji

Cele dydaktyczne:
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • rozwijanie umiejętności poprawnego pisania
 • doskonalenie sprawności poprawnego formułowania wypowiedzi ustnych
 • kształcenie umiejętności samodzielnej pracy
 • kształcenie umiejętności pracy w parach
 • kształcenie umiejętności pracy na forum klasy
Cele szczegółowe:
 • uczeń nazywa ozdoby choinkowe
 • mówi, co się jada w niemieckich domach na Boże Narodzenie
 • informuje, jak nazywa się znana w Niemczech i w Polsce kolęda
 • mówi, jak wygląda oraz gdzie się znajduje w domach szopka bożonarodzeniowa
 • opisuje ubiór Świętego Mikołaja
 • opowiada o zwyczajach świątecznych, zna zwyczaje związane z Adwentem i Świętami Bożego Narodzenia w krajach niemieckojęzycznych
 • potrafi zrozumieć fragment filmu i słownictwo z języka obcego
Metody pracy i cele metod aktywizujących:
 • zastosowanie tablicy interaktywnej i sprawienie (dzięki  zastosowaniu różnych środków dydaktycznych), że uczeń staje się aktywny i zdobywa wiedzę drogą własnych dążeń i poszukiwań
 • zaktywizowanie ucznia do nauki języka niemieckiego, do samodzielnego myślenia, kreatywności, własnych poszukiwań i rozwiązań
 • zrozumienie i zapamiętanie wiadomości
 • rozwój indywidualny, wspieranie i uwzględnienie stylów uczenia się i myślenia (ćwiczenia dla słuchowców, wzrokowców i kinestetyków)
 • rozwój więzi w grupie
 • integracja klasowa.praca w zespołach, z całą grupą i indywidualna
Materiały i pomoce dydaktyczne:

wizualizer, projektor, tablica interaktywna, karty z zadaniami dla grup, e-nauczanie na platformie librusa

Pobierz cały materiał

 

Opracowanie: Monika Wawszkowicz-Pydo

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę Portalu Pedagogika Specjalna – portal dl nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz