Dzień Kota – scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 marca 2019 roku.

Szarobury kot na trawie

Proponowane zabawy i zadania zostały dobrane tak, aby odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dziecka w zakresie sfery ruchowej, sensorycznej i poznawczej. Scenariusz może być wykorzystywany również w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie motoryki dużej i małej oraz funkcjonowania sensorycznego.

Data: 22.02.2019 r.

Grupa: 3-latki

Cele główne:
 • rozwijanie motoryki dużej i małej
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, równowagi i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
Cele operacyjne – dziecko:
 • utrwala nazwy kolorów: czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, fioletowy
 • rozumie pojęcia: na środku, nad, pod, obok
 • wykonuje zadania wymagające koordynacji informacji słuchowych, wzrokowych i ruchowych
 • doskonali funkcje równoważne i koordynacyjne
 • wypełnia kontur narzędziem kreślarskim – kredką pastelową
 • doskonali umiejętność działania według instrukcji, współpracy oraz czekania na swoją kolej
 • doświadcza bodźców sensorycznych, rozwija kompetencje emocjonalne i społeczne
Metody pracy:
 • słowne – rozmowa kierowana, instrukcja
 • czynnościowe – zadań stawianych dziecku do wykonania
 • elementy metody SI
 • elementy terapii ręki
 • zabawy ruchowo-naśladowcze
Formy pracy:

praca z całą grupą

Środki dydaktyczne:

duża kostka z kolorowymi ściankami oraz sześć talerzyków w takich samych kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, fioletowy), małe karteczki w takich samych kolorach w łącznej ilości odpowiadającej liczbie dzieci, arkusz szarego papieru z narysowaną sylwetą kota, wycięte z papieru elementy (uszy, oczy, wąsy, głowa), pastele w czarnym kolorze, taśma malarska, nożyczki i klej

Przebieg zajęć

 1. Powitanie

Zabawą rozpoczynają zajęcia jest zabawa z kolorami: prowadząca rzuca kolorową kostką, dzieci nazywają kolory, następnie losują karteczki w tych samych kolorach.

 1. Wprowadzenie do tematu zajęć

Prowadząca prezentuje dzieciom wycięty z kartonu szablon głowy kota, dzieci podają swoje pomysły, co przedstawia zaprezentowany szablon. Następnie prowadząca zaprasza dzieci do wspólnego stworzenia bohatera dzisiejszych zajęć. Pod talerzykami w kolorach odpowiadających ściankom kostki umieszczone są wycięte z papieru elementy (oczy, uszy, wąsy). Prowadząca wspólnie z dziećmi rzuca kostką i odsłania talerzyki w adekwatnych kolorach. Kolejno umieszcza na szablonie odsłonięte elementy, używając określeń: na środku, obok, nad, pod. W ten sposób powstaje głowa kota.

 1. Kocia gimnastyka

Prowadząca zaprasza dzieci do zabawy ruchowej ilustrującej tekst wierszyka:

Wspina się wspina kotek po ścianie (dzieci stają na palcach, próbują sięgnąć jak najwyżej)

Bo na suficie ma swe mieszkanie (dzieci wymachują rękami w lewo i prawo)

Schodzi już kotek, zmęczył się srodze (dzieci powoli schodzą z pozycji na palcach, kucają na podłodze)

Teraz odpocząć chce na podłodze (dzieci zwijają się w kłębek).

Źródło: zasoby własne – autor nieznany

 1. Kocie zabawy

Prowadząca zaprasza dzieci do zabawy kłębkiem wełny, tak jak bawią się kotki – dzieci zwijają dłonie w pięści, otwierają i zamykają dłonie. Ćwiczenie to przygotowuje dzieci do następnego zadania.

 1. Nasz przyjaciel kot

Prowadząca umieszcza na środku dywanu arkusz szarego papieru z sylwetą kota, przykleja do niego stworzony wcześniej szablon głowy. Zaprasza dzieci zgodnie z kolorystycznym kodem do wypełnienia czarnymi pastelami konturu zwierzątka – najpierw malują dzieci, które wylosowały karteczki w kolorze niebieskim, potem czerwonym itd. Dzieci muszą współpracować ze sobą podczas wykonywania zadania, na koniec wszyscy podziwiają efekty wspólnej pracy.

 1. Kocie wędrówki

Prowadząca wspólnie  z dziećmi ustala, że koty to bardzo zwinne i sprytne zwierzęta, które lubią chodzić własnymi ścieżkami. Zaprasza dzieci do spaceru kocimi śladami; na środku dywanu umieszcza linię stworzoną z taśmy malarskiej. Chętne dzieci zdejmują kapcie i skarpetki i przechodzą wzdłuż wyznaczonej linii, w razie potrzeby z asekuracją prowadzącej.

 1. Podziękowanie za udział w zajęciach i pożegnanie

Prowadząca podsumowuje wraz z dziećmi zajęcia, zbierając i porządkując informacje na temat kota oraz odczucia dzieci towarzyszące wykonywaniu poszczególnych zadań. Chętne dzieci otrzymują pieczątkę w kształcie kociej łapki.

 

Opracowanie: Urszula Wesół

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz