Maski karnawałowe – scenariusz zajęć w oddziale przedszkolnym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 listopada 2022 roku.

Data: 10.01.2019 r.                                                         
Miejsce realizacji: SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą
Nauczyciel: Katarzyna Januszek
Przedmiot/rodzaj zajęć: wychowanie przedszkolne

Temat: Maski karnawałowe.

Cel ogólny:

zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi

Cele operacyjne:

dydaktyczne – dziecko:

 • potrafi wskazać obrazek przedstawiający aktualny miesiąc
 • umie wskazać obrazek przedstawiający aktualną porę roku
 • potrafi ustalić aktualną pogodę
 • potrafi ustalić dzień tygodnia
 • zna piosenkę związaną z aktualnym miesiącem
 • nazywa rekwizyty związane z balem karnawałowym
 • potrafi dobrać obrazek do rekwizytu znajdującego się w pudełku
 • potrafi opowiedzieć co znajduje się na plakacie
 • Potrafi rozpoznać i nazwać samogłoski
 • potrafi dobrać dwa takie same balony pod względem koloru
 • potrafi wykonać pracę plastyczną pt. „Maski karnawałowe”

wychowawcze – dziecko:

 • ćwiczy umiejętność czekania na swoją kolej
 • słucha poleceń nauczyciela

rewalidacyjne – dziecko:

 • kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową
 • kształtuje wrażliwość słuchową
 • ćwiczy spostrzegawczość
 • usprawnia aparat artykulacyjny
 • ćwiczy naśladownictwo podczas piosenki powitalnej

Metody:

 • podające – pogadanka, opis ilustracji, objaśnienie
 • praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia oddechowe
 • aktywizujące – gry dydaktyczne (memory z balonów), dobieranie samogłosek

Formy pracy:

 • indywidualne
 • grupowe

Pomoce dydaktyczne:

obrazki przedstawiające miesiące, pory roku, pogodę, dni tygodnia, znaczki obecności, piosenka „Styczeń”, odtwarzacz CD, maska i piórka do ćwiczeń oddechowych, plakat karnawałowy, prezentacja i laptop, rekwizyty karnawałowe oraz obrazki, balony, samogłoski, szablon maski karnawałowej, ozdoby karnawałowe (brokat, piórka, cekiny), klej

Przebieg

Część wstępna:

1. Sprawdzenie listy obecności – nauczyciel staje przy liście obecności, wyjmuje z koperty kółka w różnych kolorach. Dzieci podnoszą rękę, jeśli nauczyciel wyjmie kółko przypisane do dziecka.

2. Nauczyciel i dzieci siadają w kole na dywanie. Nauczyciel śpiewa piosenkę na powitanie „Wszyscy są”. Dzieci naśladują czynności nauczyciela.
Wszyscy są, witam was.
Zaczynamy już czas.
Jestem ja.
Jesteś ty.
Raz, dwa, trzy.

Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki przedstawiające różne formy powitania. Dzieci mają za zadanie wybrać obrazek, w jaki sposób chciałyby się przywitać z nauczycielem.

3. Nauczyciel przedstawia dzieciom obrazki przedstawiające zjawiska atmosferyczne. Pyta dzieci: Jaka jest pogoda? Prosi dzieci, aby wyjrzały za okno i wskazały prawidłowy obrazek.

4. Nauczyciel rozkłada na dywanie obrazki przedstawiające miesiące. Dzieci wybierają aktualny miesiąc. Nauczyciel włącza piosenkę pt.: „Styczeń”.  Dzieci wyklaskują piosenkę w rytmie podanym przez nauczyciela.

5. Nauczyciel rozkłada przed dziećmi obrazki przedstawiające pory roku. Dzieci wybierają aktualną porę roku.

6. Nauczyciel rozkłada na dywanie etykiety z nazwami dnia tygodnia. Prosi dzieci, aby wybrały aktualny dzień tygodnia i przyczepiły na tablicy.  

Część właściwa:

1. Ćwiczenia oddechowe – nauczyciel demonstruje dzieciom maskę karnawałową wykonaną z piórek. Wyjaśnia dzieciom, że mają za zadanie zdmuchnąć wszystkie piórka z maski.

2. Plakat „Bal karnawałowy” – nauczyciel prowadzi z dziećmi pogadankę na temat tego, co przedstawia plakat. Zadaje pytania dzieciom: Co robią dzieci? Gdzie się znajdują? W co są ubrane? Czy mają maski? Jakie mają nastroje?

3. Prezentacja multimedialna „Karnawał” – nauczyciel na laptopie przedstawia dzieciom prezentację dotyczącą karnawału. Wyjaśnia pojęcia: karnawał i maska karnawałowa.

4. Ćwiczenia spostrzegawczości – „Akcesoria karnawałowe”. Zadaniem dzieci jest odnalezienie przedmiotów umieszczonych w pudełku spośród obrazków znajdujących się na dywanie. Nauczyciel lub dziecko nazywa poszczególne przedmioty, wzbogacając słownictwo. Nauczyciel pyta: „Co to jest?”, „Do czego służy?”

5. Memory – nauczyciel rozkłada przed dziećmi różnokolorowe balony. Zadaniem dzieci jest odnalezienie balonów w tym samym kolorze.

6. Ćwiczenia samogłoskowe – nauczyciel rozkłada przed dziećmi plansze z samogłoskami. Dzieci wybierają balony, w środku których znajdują się karteczki z samogłoskami. Nauczyciel przebija balon, a dziecko ma za zadanie dopasować samogłoskę z balonu do samogłoski na planszy.

7. Praca plastyczna – nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły przy stolikach. Przygotowuje stoliki do pracy. Pokazuje dzieciom szablony masek karnawałowych. Dzieci wybierają maski, które chciałyby wykonać. Prowadzący wyjaśnia, że dzieci mają za zadanie ozdobić maskę karnawałową za pomocą cekinów, brokatu i piórek. Dekorowaniu masek towarzyszy muzyka karnawałowa.

Część końcowa:

 1. Podsumowanie zajęć – nauczyciel chwali dzieci za pracę na zajęciach. Wręcza piszczałki karnawałowe za prawidłowo wykonaną pracę. Przygotowuje wystawę prac.

    Autor: Katarzyna Januszek – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz