„Jedyne takie oddziały w Płocku” – przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 lutego 2020 roku.

Grupa dzieci, które leżą na dywanie i bawią się - trening umiejętności społecznych

Dnia 21 lutego przypada czwarta rocznica śmierci Anny Żaglewskiej, wieloletniego nauczyciela i wspaniałego, zaangażowanego w sprawy dzieci dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier w Płocku.

Pani Anna zawsze była osobą cenioną przez pracowników i rodziców. Z szacunkiem, troską i rozwagą podchodziła do potrzeb dzieci, dbając o wysoki poziom edukacji, bezpieczeństwo i dobrą opiekę w przedszkolu. Pani dyrektor przez wiele lat efektywnie i rzetelnie zarządzała placówką, która była dla niej drugim domem.

Z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem wykonywała wszystkie zadania. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jako dyrektor była osobą wymagającą wobec swoich pracowników, z drugiej strony zawsze można było liczyć na jej dobre słowo i pomocną dłoń. Była prekursorką i założycielką oddziałów specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych w naszym mieście. Mimo tego, że nie ma Jej już wśród płockiej społeczności, inicjatywa którą zapoczątkowała istnieje do dnia dzisiejszego.

Miejskie Przedszkole Nr 33 jest największym przedszkolem z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Płocku. Liczy ogółem 14 oddziałów w tym 9 integracyjnych oraz 5 specjalnych. Do grup specjalnych uczęszczają dzieci w wieku od 3-8 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szczególności są one przeznaczone dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową i głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Celem głównym tych oddziałów jest rozwój sfery poznawczej, stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (mowa ciała, naśladownictwo, wrażenia zmysłowe, komunikaty werbalne i pozawerbalne w tym także alternatywne metody komunikacji), trening umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, trening wyrażania potrzeb i emocji.

Grupa może liczyć do 4 – 5 dzieci, jest ona prowadzona przez nauczyciela – pedagoga specjalnego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje w zależności od potrzeb dzieci. Dodatkowo podopieczni objęci są specjalistyczną pomocą w zakresie: terapii neurologopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej czy integracji sensorycznej, a także jeśli zachodzi taka potrzeba, terapią ręki i gimnastyką korekcyjną.

Każde dziecko ma stworzony Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który dostosowany jest do jego potrzeb i możliwości. Program (IPET) zostaje opracowany na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. W miarę potrzeb może być modyfikowany przez zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Co najmniej 2 razy w roku zbiera się zespół opracowujący na podstawie diagnozy i obserwacji Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Dziecka.

Regularnie organizowane są spotkania specjalistów z rodzicami w celu omówienia postępów podopiecznego oraz ustalenia priorytetów terapii w kolejnych miesiącach pracy. Rodzic zawsze może liczyć na indywidualne konsultacje, instruktaże i rozmowy z osobami pracującymi z jego dzieckiem.

Zajęcia powadzone są codziennie od 7:00 – 16:00. Podczas pobytu na sali dzieci objętą są całościową i komplementarną terapią dostosowaną do ich możliwości i potrzeb. Do pracy z nimi włączane są metody stymulujące i edukacyjne, tak by całościowo rozwiązywać ich problemy. Metody stymulacyjne są długotrwałe i skierowane na rozwój i poprawę zaburzonych funkcji (rozwój sprawności OUN) poprzez zastosowanie bodźców, które mają doprowadzić do wewnętrznych zmian – ich celem jest poprawa regulacji organizmu.

Metody edukacyjne są powiązane ze stymulacją, wyróżnia się w nich nurty oparte na teorii uczenia się. Metody behawioralne i niebehawioralne polegają na wzmacnianiu pewnych zachowań poprzez nagrody (rzeczowe lub społeczne, które rozszerzają spektrum działania w metodzie) lub eliminowaniu ich poprzez brak nagród.

Dzieci niepełnosprawne regularnie uczestniczą w zajęciach integracyjnych z dziećmi zdrowymi, podczas których biorą udział w zabawach tematycznych, dowolnych, ruchowych oraz dodatkowych, takich jak język angielski, rytmika czy taniec towarzyski. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, przestrzegania norm i zasad, komunikowania się z otoczeniem. Stopniowo są wdrażane do funkcjonowania w grupie integracyjnej.

Jeśli zachodzi taka potrzeba i po konsultacjach ze specjalistami, dziecko może podczas trwania roku zostać przeniesione do grupy integracyjnej. W miarę możliwości, podopieczni uczestniczą we wszystkich wydarzeniach, uroczystościach zaplanowanych w kalendarzu imprez przedszkola, biorą udział w wycieczkach, spacerach, konkursach.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby Państwo poznać bliżej ofertę Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier w Płocku, zapraszamy do kontaktu z dyrektorem oraz odwiedzenia placówki w trakcie dni otwartych.

Opracowały Czytelniczki Portalu: Iwona Kukla-Kuklewicz, Maria Natkowska, Małgorzata Marońska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz