Scenariusz zajęć ogólnorozwojowych w przedszkolu „Pychotka Smakotka”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 maja 2021 roku.

Klasa:

6-latki

Cele ogólne:

Doskonalenie i usprawnianie: wymowy, percepcji słuchowej i wzrokowej, spostrzegania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi oraz wiedzy ogólnej

Cele szczegółowe – dziecko:

 • porusza się zgodnie z rytmem muzyki
 • rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
 • potrafi wymienić składniki potrzebne do upieczenia szarlotki
 • rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
 • umie zaśpiewać piosenkę „Pychotka-Smakotka”
 • potrafi rytmicznie wypowiadać podane zdania
 • sprawnie dzieli wyrazy na sylaby
 • wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • potrafi znaleźć brakujące obrazki
 • reaguje na sygnały słuchowe i wzrokowe
 • potrafi współpracować w grupie
 • rozpoznaje i czyta globalnie podpisy do obrazków

Formy organizacji pracy dydaktycznej:

 • indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne:

obrazki przedstawiające składniki potrzebne do upieczenia szarlotki, magnetofon, nagranie piosenki ,,Pychotka-Smakotka’’ (autor tekstu: Alicja Woy-Wojciechowska), drewniane miseczki i łyżki

Przebieg zajęć

I. Część wstępna:

 • Piosenka na powitanie – „Chodźcie do koła

Chodźcie do koła, piosenka Was woła

Wszystkie dzieci zapraszamy

I na Ciebie też czekamy

Tere, Fere, Fru.

Ciekawe, ciekawe co robić będziemy?

Co teraz, co teraz dla Was szykujemy?

 • Ćwiczenie oddechowe – dzieci stają w lekkim rozkroku, dłonie kładą na biodrach. Wykonują pełen wdech nosem, napinając mięśnie brzucha i zatrzymując przez moment powietrze. Następnie wypuszczają wolno powietrze ustami.

II. Część podstawowa:

 • Pychotka-Smakotka” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Śpiewanie piosenki przez dzieci. Podczas wykonywania piosenki dzieci biorą do rąk drewniane miski i łyżki i maszerują rytmicznie w kole, wykonując jednocześnie gest mieszania łyżką.

„Pychotka-smakotka”

Mam pomysł znakomity

na nasze apetyty,

zapraszam was do kuchni,

gdzie pachnie szarlotka.

Idź, mamo, na wagary,

zrobimy czary-mary.

A z czarów tych powstanie

pychotka-smakotka.

Refren:

Pychotka-smakotka,

smakotka-pychotka,

dla miśka, dla lalki i dla kotka.

A jak się troszeczkę

lepiej postaramy,

to będzie pychotka i dla mamy.

To mogą być ciasteczka,

kanapka jak łódeczka,

sałatka z niespodzianką

schowaną do środka.

Bo tak najbardziej w świecie

smakuje wszystkim dzieciom

zrobiona własnoręcznie

pychotka-smakotka.

Refren:

Pychotka-smakotka…

 • Rytmiczna recytacja fragmentu tekstu piosenki „Pychotka-Smakotka”:

Mam po-mysł zna-ko-mi-ty na na-sze-ape-ty-ty itd.

 • Co widzisz? – wymowa, czytanie globalne

Dzieci wymieniają po kolei wszystkie składniki potrzebne do upieczenia szarlotki, które widzą na obrazkach.

 • Zapamiętaj kolejność – spostrzeganie, wymowa

Dzieci starają się zapamiętać kolejność obrazków, następnie nauczyciel zakrywa obrazki. Zadaniem dziecka jest prawidłowe odtworzenie kolejności obrazków, w jakiej są ułożone obrazki zakryte powyżej. Dziecko, odtwarzając kolejność obrazków, wymawia nazwy przedmiotów znajdujących się na nich.

 • Czego brakuje? – kojarzenie, koncentracja, spostrzeganie, wymowa

Nauczyciel układa obrazki przedstawiające składniki potrzebne do upieczenia szarlotki, a następnie zbiera je i rozkłada ponownie, zabierając jeden obrazek. Dzieci odgadują, jakiego obrazka brakuje w zestawie.

 • Jakiego obrazka wcześniej nie było? – kojarzenie, koncentracja, spostrzeganie, wymowa

Nauczyciel układa 5 obrazków, następnie zbiera je i układa ponownie 6 obrazków. Dzieci odgadują, jakiego obrazka wcześniej nie było w zestawie. Dzieci mogą też wykonywać to ćwiczenie w grupach dwuosobowych.

III. Część końcowa:

 • Zabawa końcowa – nauczyciel tłumaczy jak odróżnić dźwięki wysokie od niskich. Następnie nauczyciel gra dźwięki niskie i wysokie na cymbałkach. Dzieci wsłuchują się w dźwięki wygrywane przez nauczyciela i jeżeli usłyszą dźwięki wysokie, wspinają się na palce i „zrywają jabłka z drzew”; jeżeli usłyszą dźwięki niskie – „podnoszą z ziemi jabłka strącone przez wiatr”.

Scenariusz zajęć ogólnorozwojowych opracowała: Marzena Głodkowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz