Scenariusz zajęć integrujących grupy przedszkolne – Spotkanie z leśniczym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 czerwca 2018 roku.

Grupa: II przedszkolna  „Muchomorki”

czas: 35 minut

Temat:  Spotkanie z leśniczym „Mieszkańcy naszych lasów” – zajęcia integrujące grupy przedszkolne.

Cele ogólne:

 • zapoznanie dzieci z pracą leśnika
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • poznanie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym
 • uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka

Cele operacyjne:

 • dziecko zobaczy, jak wygląda strój leśniczego
 • dowie się, na czym polega praca leśniczego
 • obejrzy eksponaty zwierząt leśnych
 • wykona pracę plastyczną
 • przeczyta globalnie z pomocą nauczyciela nazwy zwierząt leśnych

Cele szczegółowe:

 • pobudzenie ośrodka mowy w mózgu dziecka
 • rozwijanie sprawności manualnej dziecka
 • doskonalenie percepcji i uwagi słuchowej
 • wzbogacanie słownika, czytanie globalne nazw zwierząt
 • integracja sensoryczna – łączenie wrażeń dotykowych z językiem 

Metody pracy;

 • podające: opowiadanie, pogadanka
 • oglądowa: pokaz

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zespołowa

Środki dydaktyczne  – pomoce:

 • strój leśniczego
 • eksponaty zwierząt leśnych: bóbr, muflon, jeleń, sowa, borsuk, sarna, orzeł
 • płyta CD – „Odgłosy zwierząt leśnych”
 • przybory plastyczne: blok, klej, papier kolorowy

1. Zabawa ruchowa „Dzień dobry – witam Was”

Dzieci  razem z nauczycielką siedzą w kole na dywanie. Nauczycielka wita wszystkie dzieci piosenką gestykulując w stronę każdego dziecka: „Dzień  dobry, witam was zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty raz dwa trzy”. Następnie objaśnia wszystkim dzieciom, że dzisiejszego dnia odwiedzi ich szczególny gość – Pani leśnik z Nadleśnictwa w Bardzie Śląskim (uprzedzanie sytuacji w związku z nowym wydarzeniem).

2. Wizyta Pani leśnik

a) Wejście do sali Pani leśnik – przedstawienie Pani dzieciom przez nauczycielkę. Rozmowa nauczycielki z dziećmi na temat: Kim jest leśniczy i czym się zajmuje.

b) Pokaz munduru leśniczego. Objaśnienie dzieciom przez nauczycielkę z jakich elementów składa się strój leśniczego?

c) Pokaz eksponatów – mieszkańców naszych lasów – integracja sensoryczna łączenie wrażeń dotykowych z językiem.

Wskazywanie eksponatu zwierzęcia przez nauczycielkę, podanie nazwy zwierzęcia, podejmowanie prób czytania globalnego nazw poszczególnych zwierząt, dopasowywanie nazw do poszczególnych eksponatów.

3. Wykonanie pracy plastycznej – sarenka

Objaśnienie przez nauczycielkę – demonstracja praktyczna – w jaki sposób należy wykonać  pracę plastyczną metodą wydzieranki, rozdanie kart pracy z konturem sarny. Następnie nauczycielka podchodzi do dzieci i w miarę potrzeb pomaga im przy wykonaniu pracy.

4.”Odgłosy zwierząt leśnych” – praca z płytą CD

Odgadywanie odgłosów zwierząt puszczanych dzieciom przez nauczycielkę z płyty CD – kształcenie słuchu fonemowego.

5. Podsumowanie zajęć 

Rozmowa nauczycielki z dziećmi na temat odbytych zajęć. Wręczenie pani leśniczy wykonanych wcześniej prac plastycznych – portrety mieszkańców naszych lasów. Wspólne pożegnanie gościa. Podziękowanie  dzieciom  przez nauczycielkę za wspólną pracę i zabawę.

 

Opracowanie: Aleksandra Czeleń

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz