Scenariusz zajęć przedszkolnych w grupie integracyjnej – Moje zwierzątko

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 lutego 2019 roku.

Scenariusz zajęć przedszkolnych w grupie integracyjnej

prowadzonych w ramach programu: „Książki naszych marzeń”

 biały chomik

 

Temat tygodnia: Moje zwierzątko.

Temat dnia: Mój przyjaciel pies, kot, chomik – „Zwierzęta Oli. Jesteś super chomiczku!” Mymi Doinet, Mélanie Allag. 

Grupa wiekowa:

grupa integracyjna 5-6 latki (oddział przedszkolny przy szkole podstawowej)

Cele zajęć
Dziecko:

  • zna potrzeby zwierząt i sposoby opieki nad nimi,
  • ma poczucie odpowiedzialności za warunki życia zwierząt,
  • umie dostrzegać i oceniać złe traktowanie zwierząt przez ludzi,
  • potrafi w skupieniu wysłuchać opowiadania,
  • potrafi aktywnie uczestniczyć w rozmowie (wypowiada się w sposób zrozumiały dla innych, stosuje poprawne formy gramatyczne, czeka cierpliwie na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi kolegi),
  • potrafi aktywnie i kulturalnie uczestniczyć w zajęciach terenowych „spotkanie ze szkolnym chomiczkiem”,
  • potrafi wykonać pracę plastyczną,
  • potrafi aktywnie i bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach ruchowych.

Metody pracy:

słowna, zadaniowa, zabawowa

Formy pracy:

  • zbiorowa
  • indywidualna

Środki dydaktyczne:

książka: „Zwierzęta Oli. Jesteś super chomiczku!” Mymi Doinet, Mélanie Allag, kartki, kredki świecowe, wata, klej, bibuła

Przebieg zajęć

1. Zapoznanie dzieci z tematem lekcji oraz z programem, w ramach którego zajęcia będą prowadzone.

2. Przeczytanie dzieciom opowiadania: „Zwierzęta Oli. Jesteś super chomiczku!” Mymi Doinet, Mélanie Allag.

3. Rozmowa na temat opowiadania.

4. Oglądanie zdjęć przedstawiających chomiki. Zapoznanie dzieci z gatunkami chomików. Oglądanie ilustracji przedstawiających klatki, domki dla chomików.

5. Spotkanie z nauczycielem przyrody. Rozmowa na temat chomików. Obserwacja szkolnego chomika.

6. Zajęcia ruchowe: „Zabawy chomiczków” – wykonywanie ćwiczeń zgodnie z instrukcją nauczyciela (np. chomiczki biegają, chomiczki ziewają, chomiczki przeciągają się, chomiczki jedzą, chomiczki myją się, chomiczki śpią itp.).

7. Zajęcia plastyczne: Jesteś SUPER chomiczku!!!. Wykonanie chomika z waty i bibuły.

8. Omówienie prac dzieci.

9. Wystawa prac plastycznych.

10. Podsumowanie zajęć. Ocena aktywności dzieci.

 

Scenariusz zajęć przedszkolnych w grupie integracyjnej opracowała: Kinga Banaś

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz