Scenariusz zajęć przedszkolnych – „Muchomorki” poznają siebie, otaczający świat i domowe zwierzątka

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 czerwca 2018 roku.

Scenariusz zajęć przedszkolnych

Grupa: II przedszkolna „Muchomorki”

czas: 30 minut

Temat:  „Muchomorki” poznają siebie, otaczający świat i domowe zwierzątka

Cele szczegółowe:

  • pobudzenie ośrodka mowy w mózgu dziecka,
  • rozwijanie sprawności manualnej dziecka,
  • doskonalenie percepcji i uwagi słuchowej,
  • wzbogacanie słownika.

 Metody pracy:

  • zbiorowa,
  • indywidualna.

 Środki dydaktyczne  – pomoce:

  • farby do malowania 10 palcami,
  • obrazki oraz figurki zwierząt domowych,
  • przygotowane kontury zwierząt gospodarskich – kaczki oraz krowy.

 1. Zabawa ruchowa „Witamy się bez słów”

Dzieci swobodnie razem z nauczycielką spacerują po świetlicy i pozdrawiają się nawzajem za pomocą gestów, bez używania słów  – (powtarzają gesty prezentowane przez nauczycielkę- machają do siebie prawą lub lewą rączką, oburącz).

2. „Muchomorki” poznają swoje ciało

Nauczycielka razem z dziećmi siedzi na dywanie. Recytuje dzieciom wierszyk, ilustrując ruchem jego treść.

Rączki robią: klap, klap, klap.

Nóżki tupią: tup, tup, tup,

Tutaj swoją głowę mam.

A na brzuszku: bam, bam, bam

Nauczycielka spokojnie,  powoli i wyraźnie powtarza tekst wierszyka dzieciom trzy razy.

3. Zabawa tematyczna dźwiękonaśladowcza – Rozpoznawanie zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem figurek zwierząt oraz obrazków

Nauczycielka rozkłada przed dziećmi ilustracje przedstawiające zwierzęta gospodarskie – krowę, kaczkę, barana oraz indyka. Następnie bierze do rąk i pokazuje dzieciom figurki zwierzątek gospodarskich, nazywa je oraz naśladuje wydawane przez nie odgłosy. W miarę potrzeb pomaga dzieciom w powtarzaniu dźwięków (naprowadzając – Fabianku jak mówi krowa?) lub prosi, aby dziecko wskazało obrazek zwierzęcia, które naśladowała nauczycielka – (nauczycielka wypowiada kwa, kwa, kwa i pyta pokazując obrazek – Dawid, które zwierzątko robi kwa, kwa, kwa?).

(kaczka – kwa, kwa, kwa,

baran- be, be, be,

indyk – gul, gul, gul,

krowa – muu, muu, muu).

4. Ćwiczenie doskonalące sprawność manualną – motorykę pracy rąk

Dzieci siedzą razem z nauczycielką przy stoliku. Nauczycielka rozdaje dzieciom kartki z przygotowanym konturem krowy. Dzieci samodzielnie lub z pomocą nauczycielki (naprowadzanie) zamalowują kontur krowy farbami palcem wskazującym dominującej ręki.

5. Podsumowanie zajęć 

Dzieci prezentują i oglądają swoje prace, nauczycielka omawia prace (Zobaczcie dzieci, to praca Fabianka – Jaka piękna i staranna, następnie chwali wszystkie dzieci i ich prace). Na zakończenie nauczycielka dziękuje dzieciom za wspólną pracę i zabawę.

6. Zakończenie zajęć

Dzieci stoją, machają rączkami i mówią pa, pa.

 

Scenariusz zajęć przedszkolnych opracowała: Aleksandra Czeleń

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz