Scenariusz zajęć ruchowych w przedszkolu dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 kwietnia 2020 roku.

Cele:

  • zaspokojenie potrzeby ruchu w sposób kontrolowany oraz społecznie akceptowany
  • wyciszenie nadpobudliwości, rozładowanie napięcia ruchowego
  • nabywanie umiejętności współdziałania w grupie
  • nauka rozluźniania ciała

Forma:

  • praca indywidualna
  • praca z grupą

Metoda:

  • zabawowa
  • słowna

Pomoce:

nagranie z dowolną muzyką relaksacyjną

Czas trwania:

15-20 minut

Przebieg:

1. Krąg rozpoczynający zajęcia i powitanie:

Witaj (imię) /x2

Jak się masz /x2

Wszyscy Cię witamy,

Wszyscy Cię kochamy,

Bądź wśród nas.

2. Różne formy powitania:

  • rączki witają: głowę, stopy, kolana, brzuszki, itd.
  • rączki witają te same części ciała co poprzednio, ale kolegi siedzącego naprzeciwko.

3.  Zabawa „Krzyczymy razem”

Dzieci stoją w kole, trzymając się za ręce wykonują przysiad. Prowadzący podaje dowolny dźwięk, a dzieci wtórują mu, potem powoli, podnosząc głos, wstają. Na koniec wszyscy podskakują do góry i głośno razem krzyczą.

4. Zabawa „Wchodzenie do koła, wychodzenie z koła”

Dzieci stoją w kole ciasno do siebie przylegając i trzymając się za ręce. Jeden z uczestników pozostaje na zewnątrz lub wewnątrz koła i usiłuje dostać się do środka lub wyjść z koła.

5. Masaż relaksacyjny

Jedno dziecko siedzi tyłem do drugiego i to dziecko z tyłu masuje plecy dziecka siedzącego przed nim, wykorzystując różnorodne wierszyki do masażyków (można również wymyślić własny). Masażyk wykonujemy oburącz.

Oto moja bajka (wykonujemy ruchy okrężne na plecach dziecka),

Pewna kura zniosła trzy jajka (robimy trzy duże pionowe kreski obiema rękami).

Jedno jajo było małe (rysujemy małe jajeczko),

Drugie trochę większe (rysujemy większe jajko),

A to trzecie najpiękniejsze (gładzimy całe plecy).

Miało kreski, kropki, paski (rysujemy kreski, kropki, paski),

Ale dla wszystkich należą się oklaski (delikatnie oklepujemy plecki).

6.  Zakończenie – słuchanie muzyki relaksacyjnej w leżeniu na plecach, zwracając uwagę na prawidłowe oddychanie (wdech nosem, wydech ustami).

Scenariusz zajęć ruchowych powstał na bazie scenariuszy znajdujących się pracy magisterskiej Autorki Wpływ gier i zabaw stosowanych przez nauczyciela w grupie integracyjnej  na równoważenie emocji u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Pomysły do zabaw zaczerpniete zostały z udziału: w kursie metodycznym Metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w grupie rówieśniczej, warsztacie metodycznym połaczonym z zajęciami otwartymi Ruch Rozwijający Metody Weroniki Scherborne, kursie specjalnym Metody pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie, szkoleniu Kinezjologia edukacyjna jako metoda stymulowania rozwoju dziecka.

Scenariusz zajęć ruchowych opracowała: Beata Matuszka – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz